NattoPharma – NOK 21,4 mill. tegnet i fortrinnsemisjon

Styret i NattoPharma ASA (”NattoPharma” eller "Selskapet") har i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 30. november 2012. Minimum 1 866 666 nye aksjer (NOK 14 mill.) og maksimum 3 333 333 nye aksjer (NOK 25 mill.) hver pålydende NOK 3 ble tilbudt til tegningskurs NOK 7,5. Ved utløpet av tegningsperioden 18. desember 2012 hadde NattoPharma mottatt tegninger for totalt 2 851 953 nye aksjer (NOK 21,4 mill.)

2 046 814 nye aksjer er tegnet ved utøvelse av tegningsretter, tilsvarende 109,65 prosent av minimum tilbudte aksjer. 409 704 nye aksjer, tilsvarende 21,95 prosent av minimum tilbudte aksjer, ble tegnet gjennom overtegning av tegnere med tegningsretter, og 395 435 nye aksjer, tilsvarende 21,18 prosent av minimum tilbudte aksjer, ble tegnet av tegnere uten tegningsretter.

Deltakerne i Selskapets garantikonsortium tegnet seg fullt ut i henhold til sine respektive andeler av en garantert minimumstegning på NOK 14 millioner.

Melding om tildeling av nye aksjer blir sendt ut i dag. Tegningsbeløpene forfaller til betaling natt til 21. desember 2012.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Dette forventes å skje 27. desember 2012. De nye aksjene forventes å bli overført til VPS-kontoene til tegnerne og bli notert på Oslo Axess senest
28. desember 2012.

Som følge av fortrinnsrettsemisjonen mottar Selskapet et bruttoproveny på NOK 21 389 647,50, som tilsvarer en aksjekapitalforhøyelse på NOK 8 555 859 (2 851 953 aksjer * pålydende NOK 3). NattoPharmas ekstraordinære generalforsamling besluttet videre den 27. november 2012 å forhøye aksjekapitalen med NOK 4 774 173 ved utstedelse av 1 591 391 aksjer hver pålydende NOK 3 til tegningskurs 7,5 per aksje, ved to rettede emisjoner i form av gjeldskonverteringer av Selskapets obligasjonslån med påløpte renter og kortsiktig lån med påløpte renter fra hovedaksjonær QV Private Equity AB for totalt NOK 11 935 432. Dette øker Selskapets aksjekapital med ytterligere NOK 4 774 173, og samlet NOK 13 330 032.

Selskapets nye aksjekapital, etter gjennomført fortrinnsrettsemisjon med nytegning av 2 851 953 aksjer og gjeldskonverteringer ved to rettede emisjoner med utstedelse av 1 591 391 nye aksjer, totalt 4 443 344 nye aksjer, er således NOK 22 827 468 fordelt på 7 609 156 aksjer hver pålydende NOK 3.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Styreleder Frode M. Bohan: telefon +47 95 21 69 50

Styremedlem Frank Bjordal: telefon +47 99 51 73 72

Daglig leder Hogne Vik: telefon +47 97 53 53 26

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker