NattoPharma : Protokoll fra ekstraordinaer generalforsamling NattoPharma 31. oktober 2011.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA avholdt 31. oktober 2011 hvor alle styrets forslag ble enstemmig vedtatt, se vedlagte protokoll.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker