NattoPharma - tegning av rettet emisjon

NattoPharma meddelte i børsmelding 30. april 2009, at det vil bli gjennomført en rettet emisjon av 2 millioner aksjer til tegningskurs NOK 3,50 pr aksje. Emisjonen er garantert fulltegnet. Tegningssted vil være Orion Securities ASA, og plasseringen vil skje etter børs i dag. Tegningsvilkårene vil være i tråd med "first-come-first-served" prinsippet, noe som innebærer at overtegning ikke vil være mulig.
 
Spørsmål i forbindelse med transaksjonen kan rettes mot:
 
Morten Sundstø
IR ansvarlig
Nattopharma ASA
Tlf. 950 61860
 
 
Tobias Lange
Orion Securities ASA
Tlf. 21 00 29 42/41 88 29 42
Fax. 21 00 29 31

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner