NattoPharma : UTSETTELSE AV OPPSTART AV TEGNINGSPERIODE MV

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Det vises til børsmeldinger 31. oktober 2011 vedrørende fortrinnsrettsemisjonen i NattoPharma ASA vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet samme dato.

Det har tidligere blitt kommunisert at tegningsperioden og handelsperioden i tegningsretter i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen var forventet å begynne å løpe rundt den 16. november 2011. På bakgrunn av at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen fortsatt er under utarbeidelse, vil prospektet ikke bli godkjent av Finanstilsynet i tide til at tegningsperioden kan begynne å løpe på nevnte tidspunkt. Det er imidlertid forventet at prospektet vil kunne ferdigstilles for godkjennelse i løpet av relativt kort tid.

Selskapet vil komme tilbake med ytterligere informasjon når dette foreligger.Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner