Nattopharma: korrigering – feil angivelse av dato for aksjer som tildeles tegningsretter

Det vises til melding publisert i dag, 9. april 2015 kl. 07.59, om kapitalforhøyelse og notering på First North.

Ved en inkurie er siste dato for aksjer som vil motta tegningsretter feil angitt i avsnittet om tildeling av tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsretter vil tildeles til eksisterende aksjonærer basert på vedkommende aksjeeiers aksjeinnehav ved utgangen av den 8. april 2015, som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 10. april 2015. Det inntas dermed følgende korrigering til meldingen angitt over:

"Hver eksisterende aksjeeier vil motta 0,131607298 tegningsrett for hver én (1) eksisterende aksje basert på vedkommende aksjeeiers aksjeinnehav ved utgangen av den 8.april 2015, som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 10. april 2015. Hver tegningsrett vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen".

* * *

For nærmere informasjon kan følgende person kontaktes:

Hogne Vik, daglig leder

Tel: +47 975 35 326

E-post: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com