NattoPharma 3. kvartalsresultater: Bedret drift, viktige milepæler nådd

NattoPharma har redusert driftskostnadene betraktelig etter reorganiseringen av kosttilskuddsvirksom­heten. Selskapet har også nådd flere viktige milepæler i tredje kvartal i år.

NattoPharmas driftsunderskudd per tredjekvartal utgjorde 3,4 millioner kroner, en nedgang fra 10,4 millioner kroner for samme periode i fjor. Kun 1,5 millioner kroner av driftsunderskuddet kommer fra kosttilskuddsvirksomheten, resten stammer fra det langsiktige arbeidet med pharma-satsingen, som nå er utskilt som eget område i regnskapet.

- Selv om inntektene i 3. kvartal er noe lavere enn ventet viser tallene for 3. kvartal en positiv utvikling for selskapet, sier adm. direktør Hogne Vik i NattoPharma.

NattoPharma hadde et salg på MNOK 2,8 i 3. kvartal 2013 sammenlignet med MNOK 2,1 i 3. kvartal 2012. Både USA- og Europa-salget viser fremgang. Hittil i år har selskapet oppnådd et salg på MNOK 11,5 mot MNOK 8,5 for samme periode i 2012. Det vil si at selskapet har et salg i årets tre første kvartaler som er like høyt som i hele fjor.

NattoPharma har hatt et begivenhetsrikt tredje kvartal og inngang til fjerdekvartal.

- Viktige milepæler som ble nådd i 3. kvartal er den vellykkede kapitalutvidelsen på 14,7 millioner kroner og at MenaQ7 ble godkjent som medical food i USA, sier Vik.

Og høydepunktene har så langt i fjerde kvartal vært mange for NattoPharma.

- Vi har fått positive forskningsresultater fra Universitet Lodz i Polen som viser at bruk av MenaQ7 i kombinasjon med vitamin D har en positiv effekt mot åreforkalkning. Selskapet har inngått en ny forskningsavtale med universitetet i Maastricht for å utvikle nye konseptstudier og evaluere virkning av vitamin K2 på mennesker. I tillegg ble vårt produkt MenaQ7 Crystals introdusert på det amerikanske medical food-markedet, sier Vik.

For ytterligere informasjon:

Hogne Vik
Adm. direktør
Mob.tel.: +47 975 35 326

Frode Marc Bohan
Styreleder
Mob.tel.:  +47 952 16 950

Vedlegg:  Kvartalsrapport og  børsmelding

Om NattoPharma:

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com