NattoPharma ASA Interim rapport – 1. kvartal 2012

Vedlagt følger selskapets rapport for første kvartal 2012.

Aksjekapitalen pr. 31. mars 2012 er NOK 9 497 436 fordelt på 3 165 812 aksjer, hver pålydende NOK 3,-.

I 1. kvartal 2011 var selskapets omsetning MNOK 2,9 med varekost MNOK -1,9. Driftskostnader utgjør MNOK -3,8. Driftsresultatet for perioden er negativ med MNOK 2,8. Etter netto finans med MNOK 0,2 ble kvartalsresultat før skatt på MNOK -3.

Brutto­ margin for perioden var 35 % mot 46 % 4. kvartal 2011 og 52 % i samme kvartal 2011. Nedgangen skyldes tap som er realisert i 1. kvartal 2011 vedr. vareparti som ble underkjent av en av våre viktige kunder uten at det foreligger regress mulighet mot leverandør samt generelt prispress, spesielt i det amerikanske markedet.

Selskapets kontantstrøm fra drift var MNOK -6,7 pr. 1. kvartal 2012 tilsvarende som for 1. kvartal 2011.

Sum gjeld og egenkapital utgjør MNOK 9,7 pr. 31. mars 2012 mot MNOK 9,3 pr. 31.12.2011.

Selskapets balanse viser en negativ egenkapital på MNOK 1,7.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com