NattoPharma ASA Interim rapport 2. kvartal 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Hovedpunkter

Omsetning i 2. kvartal 2011
Salget i 2. kvartal 2011 var MNOK 2,4.

Kapitalutvidelser høsten 2011
Styret arbeider med å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser i nærmeste fremtid for å tilføre selskapet ny egenkapital og forsterke arbeidskapitalen for at selskapet kan fortsette å styrke sin posisjon innen markedet for naturlig vitamin K2.

Konvertering av deler av obligasjonslån til egenkapital
Konvertering av del av obligasjonslån, MNOK 8,5 til egenkapital og avtale om for­lengelse av restlånet på MNOK 8,5 for 2 nye år fra fra 10. juli 2011.

Utvikling av selskapets ingrediensstrategi
Våre industrielle partnere og kunder viser stor interesse for vårt nye MenaQ7® produkt­formulerings prosjekt som er igangsatt under 2. kvartal 2011. For NattoPharma er området hjerte-kar helse sentralt og produktformuleringer innen dette segmentet er et viktig satsnings­område sammen med ben-helse.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Peter Carlsson, tlf. +47 67 20 02 50
CEO

Abonner

Dokumenter og linker