NattoPharma igangsetter OTC registrering av MenaQ7 som reseptfritt legemiddel

NattoPharma igangsetter OTC registrering av MenaQ7 som reseptfritt legemiddel
-      NYTT POTENSIELT MILLIARD MARKED ÅPNER SEG
 
Som en konsekvens av nyere forskning med MenaQ7 på dialysepasienter og cardiovascular calcification (åreforkalkning) vil NattoPharma igangsette en OTC registrering av MenaQ7 for å selge MenaQ7 som et reseptfritt legemiddel. NattoPharma er allerede i kontakt med flere farmasiselskaper som har interesse av både å delta i dette registreringsarbeidet, men også bidra finansielt innen utvikling, markedsføring og distribusjon av et OTC registrert MenaQ7.

"Vi mener det er fullt mulig å registrere vitamin K2 som et reseptfritt legemiddel" sier CEO Morten Sundstø. "Alle vitaminer i høye doser er registrert som reseptfrie legemidler og hvor det viktigste elementet er dokumentasjon av safety, og som NattoPharma allerede har gjort et omfattende arbeid på i forbindelse med registrering av MenaQ7 som Novel Food i EU. NattoPharma er av den oppfattning at en OTC registrering vil ha et vel så stort markedspotensial som høydose av for eksempelvis omega3", fortsetter Morten Sundstø.
 
NattoPharma er i ferd med å dokumentere den medisinske effekten høye doser av MenaQ7 har for dialysepasienter, som er en meget stor pasient gruppe. I dag er det ca 10 millioner mennesker i USA og Europa alene som kan defineres som målgruppen ettersom de har fått bekreftet at de har ulike problemer med nyrene. Av disse er det igjen ca 500.000 som er dialyse pasienter. Disse pasientene har en dødelighet på over 50 % over en periode på 3-4 år. "Vi ønsker å prøve å dokumentere at høye doser med MenaQ7 vil kunne forlenge levealderen, samt redusere risikoen for mortalitet betydelig" sier Sundstø. "Dermed åpner det seg et potensielt tosifret dollar milliard marked for NattoPharma" fortsetter Sundstø.
 
NattoPharma forventer å kunne lansere et OTC MenaQ7 i løpet av 2011, og mener selv at selskapets patenter gjør at man er godt beskyttet mot potensielle konkurrenter.
 
Kontaktperson:
 
Morten Sundstø
CEO NattoPharma ASA
Tlf. +47 950 61860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner