NattoPharma: Ny forsknings- og utviklingsavtale med VitaK i Maasticht, Nederland

NattoPharma har siden 2007 hatt en eksklusiv forsknings- og utviklingsavtale med VitaK, med årlige økonomiske forpliktelser til og med år 2015 på minimum 600 000 Euro (ca NOK 4.6 mill). NattoPharma og VitaK har nå revidert denne avtalen med den virkning at NattoPharmas minimumsforpliktelse overfor VitaK for årene 2013, 2014 og 2015, reduseres fra NOK 14 mill til NOK 1.2 mill. Partene er enige om at NattoPharma vil opprettholde sin eksklusive tilgang til VitaKs tjenester ved kjøp av forskningstjenester fra VitaK for minimum 400 000 Euro (ca NOK 3.0 mill) årlig fra 1. januar 2013.  Partene ser svært positivt på resultatene av forsknings- og utviklingsavtalen, og vil sammen arbeide for at forskningsstøtte fra ulike EU fond vil kunne bidra til at det eksklusive forholdet kan opprettholdes i avtalens løpetid. 

NattoPharma inngikk i desember 2006 en kjøpsavtale av vitamin K2 patenter samt en eksklusiv avtale om forsknings- og utviklingssamarbeid med VitaK, verdens ledende forsknings- og utviklingssenter innenfor vitamin K2. Siden har partene gjennomført banebrytende kliniske studier med vitamin K2 samtidig som NattoPharma har overtatt 100 % eierskap til tre viktige vitamin K2 patenter og etablert seg som den ledende kommersielle aktøren innen produktutvikling, dokumentasjon og patentering innenfor vitamin K2.

Utvikling av nye vitamin K2 produkter i samarbeid mellom verdens ledende K2 kompetansemiljøer

NattoPharma har fram til og med 2012 eksklusivt benyttet VitaK som sin forskningsavdeling. Dette har sikret NattoPharma eierskapet til kommersielt kritiske patenter og gitt VitaK en jevn tilførsel av driftskapital til videre forskning og utvikling innenfor vitamin K2. «Disse patentene er svært viktige for NattoPharma, og danner grunnlaget for selskapets farma-strategi», sier styreleder Frode M. Bohan

VitaK anerkjennes innenfor forskningsverdenen som «Centre of Excellense» innen vitamin K2 forskning. Institusjonen har en unik kunnskap om vitaminets substans og har lang erfaring med oppsett av in-vitro (celle-kultur forsøk), dyreforsøk og kliniske forsøk.

NattoPharma vil i årene som kommer investere tungt i forskning og utvikling av eksisterende og nye produkter, spesielt innenfor farmasi-området. I dette arbeidet vil selskapet fortsatt benytte seg av kompetansen til VitaK, men planlegger også å kjøpe profesjonelle tjenester og benytte medisinsk faglige samarbeids kontakter fra miljøer utenom VitaK. Opprettholdelsen av en eksklusiv samarbeidsavtale med VitaK anses således ikke kritisk for NattoPharmas videre forretningsutvikling, men NattoPharma forventer et fortsatt omfattende samarbeid om vitamin K2 forskning i Maastricht med gode muligheter for økonomisk støtte gjennom europeiske forsknings fond  

Nattopharma har siden februar 2012 fått på plass en ledergruppe som inkluderer to leger med professorkompetanse i medisin og lang fartstid innenfor farmasøytisk industri og kosttilskudds-industrien, daglig leder Hogne Vik og forskningsansvarlig Vladimir Badaev. Ved hjelp av ledergruppens kontaktnett, VitaK og deres samarbeids partneres kompetanse, har NattoPharma som ambisjon å levere et kostands-effektivt utviklet farmasøytisk vitamin K2-produkt – en API (active pharmaceutic ingredience) – innen utgangen av året 2014.

«Samarbeidet med VitaK om patentutvikling og dokumentasjon av produktet MenaQ7, har vært avgjørende for den kombinerte faglige og kommersielle posisjonen NattoPharma har opparbeidet som verdens ledende vitamin K2-selskap», sier daglig leder Hogne Vik. «Gjennom den nye samarbeidsmodellen med VitaK – som finansielt og praktisk legger til rette for en utvidet bruk av kompetansesenter i Europa og USA – forventer vi i løpet av de neste 2 – 4 årene å forsterke vår patentsituasjon samt utvikle oss fra et bioteknologiselskap til et farmasøytisk industrielt selskap som leverer», sier han.

Avtalens kommersielle betydning

Det er allment kjent blant fagfolk at befolkningen i den vestlige verden får i seg for lite vitamin K2 gjennom vanlig kosthold. Dette har medført en generell økning i forekomsten av «bortfalls-sykdommer» som åreforkalkning og benskjørhet. Innenfor begge disse sykdomsområdene mangler det i dag godt dokumenterte medisiner. NattoPharma’s MenaQ7 er i dag dokumentert å kunne bevare god benhelse og være godt for hjertet og blodkarene. «Det oppstartede arbeidet med utvikling av vitamin K2-baserte legemidler - er en krevende, men absolutt mulig», sier styreleder Frode M Bohan.

«Den reviderte samarbeidsavtalen med VitaK – hvor det praktiske og finansielt i større grad legges opp til å kunne utnytte andre fagmiljøers kompetanse i tillegg til VitaK – øker sannsynligheten for at NattoPharma vil kunne nå sine ambisiøse målsettinger», sier styremedlem Frank Bjordal. «Jeg regner med at både helsepersonell og folk som er opptatt av sin egen helse vil følge selskapet og dets arbeid nøye i tiden som kommer» avslutter Bjordal.

Kontaktpersoner:

Styreleder Frode M. Bohan: telefon +47 95 21 69 50

Styremedlem Frank Bjordal: telefon +47 99 51 73 72

Daglig leder Hogne Vik: telefon +47 97 53 53 26

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker