NattoPharma ønsker å forhandle på styrke. Ønsker å gjennomføre en mindre emisjon

NattoPharma er fremdeles i prosess med å selge selskapet. Det har vært god interesse, og det er flere mulige kjøpere involvert. På grunn av ferieavvikling i perioden fra slutten av juli til midten av september har imidlertid arbeidet blitt noe forskjøvet i tid. Styrets målsetning er fremdeles å forhandle frem et tilbud som styret kan anbefale aksjonærene.
 
Ettersom denne prosessen har tatt noe lengre tid enn opprinnelig antatt, ønsker selskapet, for å sikre prosessen, samt å kunne forhandle på styrke, å gjennomføre en emisjon på minimum MNOK 5 maksimum MNOK 10. MNOK 5 av emisjonen er garantert. Emisjonen er ventet gjennomført etter børs i dag.
 
Tegningssted er Orion Securities AS og Argo Securities AS.
 
Følgende innsidere er med i garantikonsortiet:
 
Morten Sundstø v/Anacott Steel AS (CEO) garanterer for NOK 500.000
Ola Røthe v/Sobona AS (styreleder) garanterer for NOK 750.000
 
Spørsmål kan rettes til
 
Morten Sundstø
CEO NattoPharma ASA
Tlf. +47 950 61860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner