Ny banebrytende studie viser at MenaQ7® reduserer bentap og risiko for osteoporose: Betydelige kommersielle muligheter

27. MARS 2013 OSLO, NORGE - NattoPharma annonserte i går publiseringen av en ny studie på sin merekvare MenaQ7® Natural Vitamin K2 (menaquinone-7) i det ledende tidsskriftet Osteoporosis International.

Studien viste at MenaQ7 tilskudd ikke bare reduserer bentap, men også gir en betydelig forbedring i benstyrke - predikatoren for risko for osteoporose - sammenlignet med placebogruppen. Resultatene fra denne kliniske studien har gjort at eksperter konkluderer med at den statistiske sannsynligheten for å få osteoporotiske brudd vil bli flyttet utenfor normal levealder.

Disse funnene er unike innen kosttilskudd og andre kjente behandlinger. Bare MenaQ7 har vist seg å gi statistiske signifikante resultater, og selskapet er overbevist om nye kommersielle muligheter både for rene MenaQ7 (Vitamin K2) produkter, kalsium produkter og benhelse-produkter. Disse funnene gir også grunnlag for utvikling av Vitamin K2 som et legemiddel, som tidligere annonsert av selskapet.

"Disse påviste forbedringene i kliniske funn er ekstremt viktig", sier Dr. Cees Vermeer, forskningsleder for studien på VitaK laboratoriumet ved Maastricht Universitetet i Nederland. "Til tross for rapporter om små eller ubetydelige effekter på benhelse i kliniske intervensjonsstudier studier på Vitamin K2 – med inntil ett års varighet - har vi nå dokumentert at MenaQ7 tilskudd i en treårs periode hindrer bentap hos postmenopausale kvinner, noe som bekrefter at de helsemessige fordeler av vitamin K2 inntak på ben er mer synelig over lengre perioder, enn tidligere antatt. Dosen på 180 mcg av MenaQ7 per dag reduserer betydelig aldersrelatert tap i benmasse og gir dermed en forbedret benstyrke".

Påvirkning på benstyrke

"Disse resultatene bekrefter betydningen av avtalen mellom NattoPharma og VitaSynth, kommunisert tidligere, som gir NattoPharma tilgang til et vitamin K2 med «pharma-kvalitet», slik at vi kan jobbe mot utvikling av et legemiddel for bensykdommer», sier arbeidende styreformann i NattoPharma, Frode Marc Bohan.

«Vi kan lære mye av erfaringer fra Omega-3 og hvordan Pronova lanserte sitt farmasøytiske produkt Omacor /Lovaza, som genererte betydelige verdier for aksjonærene. I denne sammenheng er jeg veldig glad for å ha en tidligere ansatt i ledergruppen i Pronova, Hogne Vik, MD, PhD, MBA, som en sentral del av NattoPharma-teamet i stillingen som administrerende direktør. Funn fra denne studien peker på potensialet for å skape betydelig verdi for aksjonærene innenfor det farmasøytiske området for NattoPharma."

"Resultatene fra denne tre-års studien på MenaQ7® viser for første gang i historien at daglig inntak av 180 mikrogram vitamin K2 kan bidra å forhindre bentap for postmenopausale kvinner, og dermed også drastisk forsinke utvikling av osteoporose," sier administrerende direktør i NattoPharma Dr. Hogne Vik.

NattoPharma startet denne treårige intervensjonsstudien blant annet for å måle effekten av MenaQ7 på benhelse, og første publisering er nå tilgjengelig i det ledende tidsskriftet Osteoporosis International som2013-03-27 Ny banebrytende studie viser at NattoPharmas produkt MenaQ7 reduserer bentap og risiko for osteoporose2013-03-27 Ny banebrytende studie viser at NattoPharmas produkt MenaQ7 reduserer bentap og risiko for osteoporoseen «Online artikkel»(DOI 10.1007/s00198-013-2325-6).

244 kvinner var inkludert i studien og halvparten av disse (120) inntok 180 mcg MenaQ7 daglig, mens de resterende (124) inntok placebosubstans daglig i løpet av en periode på 36 måneder. Deltakerne kom til laboratoriet hvert år (0, 1, 2 og 3 år) for måling av kroppsvekt og høyde, blodprøvetaking og DXA måling. 91,4 % av deltakere gjennomførte studien.

Helsefordeler med MenaQ7

  • MenaQ7 viser en forbedret benstyrke (BS) – noe som forsinker sannsynligheten for osteoporotiske fraksjoner i normal levealder.
  • MenaQ7 reduserer årlige bentap med mer enn 70 % i overgangsalderen
  • MenaQ7 sikrer benmineralinnhold (BMC)
  • MenaQ7 sikrer bentetthet (BMD)
  • Gruppen som fikk MenaQ7 tilskudd økte betydelig den sirkulerende aktive osteocalcin (cOC), en veletablert biomarkør for ben-og vitamin K-status. De inaktive protein (ucOC) i MenaQ7 gruppen ble redusert med 51 % + / - 21 % sammenlignet med placebo-gruppen (4 % + / - 49 %).

Osteoporose/Benskjørhet

Osteoporose er en sykdom som fører til økt risiko for benbrudd. Ved osteoporose reduseres bentetthet, benvevets mikroarkitektur forverres, og mengden og variasjonen av proteiner i ben er endret. Ifølge Det Internasjonale Osteoporoseforbundet, er osteoporose anslått til å ramme 75 millioner mennesker i Europa, USA og Japan. Resultatene av NattoPharmas studie viser at MenaQ7 spiller en positiv rolle i benhelse. Både mengden ben og kvaliteten på benvev er bedre bevart i MenaQ7 gruppen.

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma ASA er et norsk bioteknologisk-baserte nutraceutical selskap med enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7 ®, naturlig vitamin K2. MenaQ7 er støttet av en global IPR-portefølje og revolusjonerende forskning som underbygger en klar effekt for ben- og kardio-vaskulærhelse. Selskapet tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd samt i beriking av matvarer og har flere internasjonale patenter. NattoPharma har inngått en allianse med VitaK BV, verdens ledende eksperter innen forskning og vitenskapelig dokumentasjon av K vitaminer, for å underbygge de helsemessige fordelene av naturlig vitamin K2.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Dr. Hogne Vik

CEO, NattoPharma

Mobil:   +47 97 53 53 26    

E-post: hogne.vik @ nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com