Ny kandidat til styreverv NattoPharma ASA

Valgkomiteen i NattoPharma ASA har mottatt skriftlig forslag fra en gruppe større aksjonærer som ønsker Advokat Christian Stang Vaaland, Partner i Kvale & Co. som kandidat til nytt styremedlem i NattoPharma ASA sammen med Marianne Pettersen på den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag 4. desember. Valgkomiteen har funnet betydelig støtte til Stang Vaalands kandidatur og vurdert det slik at selskapet vil kunne nyte godt av den lange erfaring og kompetanse som han besitter innen kontraktsrett, børs og verdipapir lovgivning.
 
Valgkomiteen har også mottatt muntlig henvendelse fra andre aksjonærer på kandidater til styreverv. Disse kandidater er det imidlertid ikke gitt nærmere skriftlig redegjørelse for med hensyn på navn, kvalifikasjoner og egnethet samt aksjonærstøtte. Komiteen har derfor ikke kunnet realitetsbehandle disse henvendelsene.
 
Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i NattoPharma ASA

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner