Protokoll ordinær generalforsamling 2009 NattoPharma

Det var i dag 29. juni avholdt ordinær generalforsamling i NattoPharma ASA. Alle forslag fra styret og valgkomiteen ble enstemmig vedtatt. Det var ingen forslag til endringer i styretsammensetning, og det sittende styret fortsetter. Likeledes ble valgkomittens medlemmer enstemmig gjenvalgt for en ny periode.
 
Se vedlagte protokoll.
 
Today, June 29th 2009 an ordinary general meeting in NattoPharma ASA took place. All proposals from the Board of Directors and the Election committee were unanimously approved. There were no proposals for change in the exisiting Board of Directors, who continue their service. The Election committee was relected for a new period.
 
Oslo June 29th 2009
Board of Directors of NattoPharma ASA

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker