Protokoll ordinær generalforsamling NattoPharma ASA

Vedlagt følger protokoll fra ordinær generalforsamling i NattoPharma ASA avholdt 9. mai 2014.

Alle fremlagte forslag ble enstemmig godkjent.

Tags: