Rettet emisjon i forbindelse med konvertering av NattoPharma ASAs obligasjonslån

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til børsmeldinger fra NattoPharma ("NattoPharma") datert 18. januar 2011, 20. januar 2011, 8. februar 2011 og 17. februar 2011.

På basis av fullmakten til kapitalforhøyelse tildelt styret på ekstraordinær generalforsamling 20. januar 2011 har styret i NattoPharma besluttet å gjennomføre en rettet emisjon mot NattoPharmas obligasjonseiere i form av konvertering av femti prosent (50 %) av selskapets obligasjonslån mot utstedelse av 19.540.230 nye aksjer til obligasjonseierne. Aksjene tilveiebringes ved at NattoPharmas aksjekapital økes med NOK 1.954.023, fra NOK 10.954.096 til NOK 12.908.119. Tegningskursen er NOK 0,435 per aksje.

Etter at den rettede emisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil NattoPharmas aksjekapital være NOK 12.908.119, fordelt på 129.081.190 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

Kontaktinformasjon:
NattoPharma ASA, Lysaker Torg 5, N-1326 Lysaker, Norge
Erik Tjørstad, CFO (erik@nattopharma.com),
Mobil: +47 916 36 395

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner