Avgjørelse i generisk substitusjonssak i favør av Pfizer / Markedsoppdatering

Navamedic vil anke avgjørelsen.
Markedspenetrasjonen etter lansering av Glucomed i Storbritannia og Tyskland har så langt vært lavere enn hva våre partnere William Ransom og Stada forventet. Varelageret Ransom og Stada har bygd opp vil derfor vare lengre, noe som vil påvirke tid/volum for nye leveranser av Glucomed på kort og mellomlang sikt. Navamedic følger opp salgsutviklingen sammen med partnerne for å øke opptaktshastigheten i de to landene. Navamedic har fortsatt tro på det langsiktige potensialet for Glucomed i Storbritannia og Tyskland. Utviklingen i de to landene vil bli gjennomgått i mer detalj under Q1-presentasjonen 23.april.
Salget av Glucomed i andre land utvikler seg som forventet.
Navamedic sitt andre strategiske forretningsområde, markedsføring og salg av legemidler og relaterte produkter gjennom Vitaflo fortsetter å utvikle seg som forventet. Vitaflo lanserte i mars produktserien Allergeaze, som tilhører selskapets dermatologiportefølje. Selskapet har fortsatt en sterk portefølje av produkter under registrering, noe som sikrer utsiktene til fortsatt vekst.
Navamedic er et raskt voksende specialty pharma-selskap med høye vekstambisjoner. Selskapet er godt i gang med den internasjonale kommersialiseringen av sitt giktlegemiddel Glucomed. Glucomed ble i 2006, som første glukosaminprodukt, godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter for markedsføring i samtlige EU-land. I 2007 igangsatte Navamedic, gjennom oppkjøpet av Vitaflo Scandinavia AB, en utvidelse av strategien til å omfatte markedsføring av legemidler i utvalgte land. Vitaflo representerer drøyt 45 produkter fra over 20 utenlandske produsenter på det nordiske markedet og har levert betydelig omsetningsvekst hvert år de siste 5 årene. Navamedic har ambisjoner om å vokse både gjennom økt geografisk bredde og en større produktportefølje innen utvalgte kunnskapsområder. I tillegg til organisk vekst, vil selskapet vurdere ytterligere oppkjøp av selskaper og/eller produkter.


For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:Øyvind W. Brekke, CEO Navamedic ASA
E-mail: oyvind.brekke@navamedic.com
Kontor: +47 67 11 25 40
Mobil: +47 91 19 81 64Bernt-Olav Røttingsnes, CFO/IRO Navamedic ASA
E-mail: bor@navamedic.com
Kontor: +47 67 11 25 44
Mobil: +47 91 34 70 21


Abonner