Avholdt ordinær generalforsamling

Report this content
Navamedic ASA har i dag, 20. juni 2016, avholdt ordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i henhold til styrets/valgkomiteens forslag; likevel slik at styrets forslag om styrefullmakt til å utstede aksjer ved rettede emisjoner (utenfor incentivprogram for ansatte) ble trukket av styret med generalforsamlingens tilslutning.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt og vil gjøres tilgjengelig på www.navamedic.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner