Bedret lønnsomhet for Navamedic

Navamedics lønnsomhet fortsatte å styrke seg i andre kvartal, mens salget holder seg på samme nivå som i fjoråret.

Etter utløpet av andre kvartal har Navamedic kjøpt det svenske medtek-selskapet Observe Medical Observe Medical International AB, som har utviklet neste generasjon digital urinmåler Sippi® for bruk ved intensivavdelinger på sykehus. For det patent beskyttede produktet er det allerede inngått distribusjonsavtaler i Norden og i Tyskland. Produktet har globale salgsmuligheter i et marked som er beregnet til å være på ca. to milliarder kroner. Selskapet forventer en fremtidig sterk salgsvekst for Sippi®.

Navamedic hadde en omsetning på 59,6 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 59,5 millioner kroner i fjor. Selskapets EBITDA for kvartalet var 3,5 millioner kroner, mot 3,0 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2014. Resultat før skatt for andre kvartal i år endte på 1,0 millioner kroner, mot 0,2 millioner kroner i fjor.

For første halvår 2015 endte salget på 121,5 millioner kroner mot 102,4 millioner kroner i fjor, en salgsvekst på 19 prosent. EBITDA for første halvår var 7,7 millioner kroner, opp fra 5,0 millioner kroner i fjor. Resultat før skatt i første halvår ble 2,5 millioner kroner, sammenlignet med 0,5 millioner kroner i 2014.

Den styrkede lønnsomheten i 2015 skyldes hovedsakelig et tydeligere fokus på de mest lønnsomme produktene innenfor selskapets prioriterte markeder.

I tiden som kommer vil Navamedic konsentrere seg om å ekspandere og styrke lønnsomheten innen legemidler og helseprodukter i Norden, foruten om internasjonale lanseringer av Sippi®.

For nærmere informasjon kontakt adm. direktør Tom Rönnlund, telefon +46 768 564 735 eller finansdirektør Bjørn Lindholt, telefon 9300 6601.


Navamedic ASA er et norsk legemiddelselskap som leverer produkter til sykehus, apotek og helseforretninger i Norden og Benelux. Selskapet har tre forretningsområder: Farmasøytiske produkter, medisinsk ernæring og forbrukerprodukter. Selskapets virksomhet er basert på leveranseavtaler med en rekke produsenter av legemidler. Observe Medical International AB er et medisinsk teknisk selskap som utvikler og markedsfører neste generasjon digital urinmåler Sippi®. Selskapet er et heleiet datterselskap av Navamedic ASA..Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA)

Abonner