Ekstraordinær generalforsamling - Revidert innstilling fra valgkomiteen

Det vises til Navamedic ASAs børsmelding av 9. oktober 2015 vedrørende innkalling til ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 30. oktober 2015 og den vedlagte innkallingen med valgkomiteens innstilling til valg av styremedlem.

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen har Masha Strømme, styremedlem i Navamedic ASA, meddelt styret at hun ønsker å trekke seg fra sitt styreverv som følge av endret arbeidssituasjon og ønske om å øke fokus på hennes andre engasjementer. Styret takker Masha Strømme for hennes gode og viktige bidrag til Navamedic ASA som styremedlem i selskapet.

Selskapets valgkomité har utarbeidet en revidert innstilling for å også omfatte et valg av et nytt styremedlem, Kari Stenersen, til erstatning for Masha Strømme. Valgkomiteens reviderte innstilling følger vedlagt.

Kontakt Navamedic ASA:

CFO Bjørn Lindholt

E-post: bjorn.lindholt@navamedic.com

Mobil: 93 00 66 01

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.