Flaggemelding

Det vises til Navamedic ASAs børsmelding om gjennomført kapitalforhøyelse i forbindelse med utstedelse av 888 100 nye aksjer i Navamedic som følge av oppkjøpet av Observe Medical International AB.

Som følge av nevnte utstedelse har Nobelsystem Scandinavia AS og eier Rikard Storvestres totale samlede andel av aksjer i dag passivt blitt redusert fra 25,6 % til 23,4 % av aksjene og stemmene i selskapet. Nobelsystem Scandinavia AS og eier Rikard Storvestre eier fortsatt 2 212 000 aksjer hvilket utgjør 23,4 % av det totale antall utestående aksjer og stemmer i Navamedic ASA.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner