Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA 30.10.2015 kl 10.00 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo.

Vedlagt følger innkalling til generalforsamlingen med vedlegg, herunder innstilling fra nominasjonskomiteen.

Kontakt Navamedic ASA:
CFO Bjørn Lindholt
E-post: bjorn.lindholt@navamedic.com
Mobil: 93 00 66 01 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.