MyControl Support - et helt nytt støtteprogram for fedmepasienter

Report this content

I dag lanserer Navamedic MyControl Support – et helt nytt støtteprogram rettet mot fedmepasienter.

Programmet er det første av sitt slag i Norden og tar sikte på å tilby pasienter ytterliggere støtte gjennom en periode på seks måneder, med mål om å gjøre det lettere for pasientene å fortsette behandlingen. Først ut er Sverige og deretter gradvis rullet ut i de andre nordiske landene.

Støtteprogrammet er et ledd i den tidligere lanserte informasjonsplattformen MyControl, og er en del av Navamedics strategi for å tilby både informasjon og sikker behandling for fedmepasienter.

- Lanseringen av plattformen er noe av det mest ambisiøse og nyskapende vi har gjort overfor helsevesenet og pasienter. Lanseringen følger vår uttalte ambisjon om å belyse kompleksiteten rundt fedme som sykdom, samt å tilby både helsepersonell og pasienter et alternativ som kompletterer og styrker ordinære behandlingsmetoder, sier Kathrine Gamborg Andreassen, administrerende direktør i Navamedic.

MyControl Support bidrar blant annet med informasjon om atferdsendring, sosiale og miljømessige utfordringer og kostholdsplanlegging, og inneholder et verktøy for å bygge og vedlikeholde sunne vaner. Pasienter som får utskrevet bestemte legemidler som del av sin behandling (gjelder land utenfor Norge), vil også få oppfølging per telefon av en autorisert sykepleier gjennom programmets varighet.

www.mycontrolsupport.se
 

For ytterliggere informasjon, vennligst kontakt:
Kathrine Gamborg Andreassen, CEO

kga@navamedic.com

Om Navamedic

Navamedic ASA er et nordisk farmaselskap som leverer høykvalitetsprodukter til sykehus og apotek. Vår ambisjon er å ivareta pasienters og forbrukeres behov gjennom dybdekompetanse innen utvalgte kategorier, samt inngående kunnskap om lokale forhold i hvert marked. Navamedic er til stede i de nordiske landene, Baltikum og Benelux, og har salgsrepresentasjon i Storbritannia og Hellas. Navamedic har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA). For mer informasjon, vennligst besøk www.navamedic.com

Abonner