Navamedic: Resultater for 3. kvartal 2016

Oslo, 11. november 2016 - Navamedic ASA (OSE: NAVA) rapporterte driftsinntekter på NOK 65,2 millioner i tredje kvartal 2016 (NOK 61,5 million i Q3 2015), og en EBITDA på NOK 1,8 millioner (NOK 1,5 millioner i Q3 2015). Selskapet innledet det langsiktige strategiske partnerskapet med TopRidge Pharma i perioden gjennom oppstarten av Imdur®-distribusjonen i det nordiske markedet. Utviklingen og kommersialiseringen av Sippi® fortsetter etter planen.

- Tredje kvartal markerte starten på Navamedics langsiktige partnerskap med TopRidge Pharma Limited gjennom Imdur-distribusjonen i det nordiske markedet. Lanseringen var den første under det nye samarbeidet og Navamedic jobber aktivt med videreutviklingen mot nye markeder. Driftsinntektene fortsetter den positive utviklingen og er opp seks prosent fra i fjor. EBITDA-utviklingen er som ventet tynget av kostnadene knyttet til lanseringen av Sippi, mens den underliggende driften innen Pharma and Healthcare-divisjonen fortsetter å vise en positiv EBITDA. I tredje kvartal startet vi også produksjonen av den trådløse Sippi-versjonen, noe som ventes å bidra til å akselerere salget fremover, sier Tom Rönnlund, administrerende direktør i Navamedic.

Driftsinntektene i tredje kvartal 2016 endte på NOK 65,2 million, sammenlignet med NOK 61,5 millioner i tredje kvartal 2015. EBITDA-resultatet ble NOK 1,8 millioner, opp fra NOK 1,5 millioner i Q3 2015. De finansielle resultatene i tredje kvartal 2016 ble tynget av den høye aktiviteten innen forretningsutvikling, fremtidige vekstinitiativer og videreføringen av kommersialiseringsaktivtetene for Sippi®.

Selskapet startet med distribusjonen av angina-medisinen Imdur® (isosorbide mononitrate) i september i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island. Det strategiske partnerskapet representerer betydelige muligheter for Navamedics videre utvikling, ettersom selskapet vil ha førsterett på nye produkter fra TopRidge Pharma-gruppen. Avtalen ventes å bidra med årlige driftsinntekter på  NOK 70-100 millioner.

Navamedic fortsatte utviklingen og kommersialiseringen av urinmålersystemet Sippi® gjennom tredje kvartal, herunder trådløs-funksjonaliteten, samt at selskapet mottok positive tilbakemeldinger fra nøkkelinstitusjoner og potensielle kunder. I tillegg ble det iverksatt flere viktige kliniske studier.

- Navamedic har som målsetting å lansere Sippi til ytterligere europeiske og andre internasjonale markeder, og vil jobbe tett med TopRidge Pharma mot en fremtidig lansering av Sippi i Kina. Samtidig forbereder vi USA-lanseringen av Sippi i fjerde kvartal 2017, sier Rönnlund.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tom Rönnlund, CEO, Navamedic. Telefon +46 727 320 321.

Navamedic ASA er et norsk medtech- og legemiddelselskap som leverer produkter til pasienter, sykehus og apotek i Norden og Benelux. Gruppen har nylig etablert forretningsområdet Medtech som nå introduserer neste generasjons urinmåler, Sippi®, til bruk i intensivbehandling. Gjennom forretningsområdet Pharma and Healthcare distribuerer Navamedic produkter fra en rekke legemidlerprodusenter. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA)

 

 

www.navamedic.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12