Navamedic: Resultater Q2 2016

(Oslo, 18. august 2016)  Navamedic ASA (OSE: NAVA) rapporterte driftsinntekter på NOK 66,7 millioner i andre kvartal 2016 (59,6), og en negativ EBITDA på NOK 1,6 millioner (3,4). I tillegg til offentliggjøringen av det langsiktige, strategiske partnerskapet med TopRidge Pharma Limited (TopRidge Pharma), fortsetter utviklingen og kommersialiseringen av Sippi parallelt med utvidelsen av nye partnerskap og produkter.

- Som kvartalet viser vokser Navamedics underliggende virksomhet samtidig som selskapet investerer i videre utvikling og kommersialisering av Sippi, selskapets høyteknologiske, digitale urinmålesystem. Navamedic utvider også porteføljen av partnerskap og produkter, som den strategisk viktige distribusjonsavtalen med TopRidge Pharma Limited, sier Tom Rönnlund, administrerende direktør i Navamedic.

Driftsinntektene i andre kvartal 2016 endte på NOK 66,7 millioner (59,6), med en negativ EBITDA på NOK 1,6 millioner (3,4). Resultatet i andre kvartal reflekterer den høye aktiviteten innen forretningsutvikling og fremtidige vekstinitiativer, samt restruktureringskostnader og videre kommersialisering av Sippi®.

I andre kvartal inngikk Navamedic en åtte års strategisk distribusjonsavtale med TopRidge Pharma for distribusjon av Imdur®, et forebyggende behandlingspreparat mot angina pectoris, i europeiske markeder. Avtalen forventes i fremtiden å bidra med årlige inntekter på NOK 70-100 millioner. De første salgsinntektene er ventet i løpet av andre halvår 2016.

- Samarbeidet og distribusjonsavtalen er forventet å representere betydelige muligheter for selskapet fremover. Navamedic vil, som førsteprioritet, bli tilbudt rettighetene på fremtidige produkter TopRidge Pharma og morselskapet lanserer i Europa. I høst vil også Navamedic arbeide sammen med TopRidge Pharma vedrørende introduksjonen av Sippi i Kina, sier Rönnlund.

- Utviklingen og kommersialiseringen av Sippi® har beveget seg fremover i løpet av kvartalet, med vellykket testing av systemets trådløse kommunikasjonskapabiliteter, SippLink®, i kliniske rammer. Navamedic ble i tillegg tildelt et nytt patent for Sippcoat® for bruk i samtlige medisinske dreneringssystemer, noe som øker anvendelsesområdet for teknologien betraktelig.  Dette er viktige milepæler i den pågående utviklingen og posisjoneringen av Sippi. Navamedic opplever stor interesse og positive tilbakemeldinger fra potensielle kunder og viktige opinionsledere i både nordiske og andre europeiske land. Selskapet ser frem til å ta nye, viktige steg i løpet av andre halvår 2016, sier Rönnlund.

Navamedic styrket sin finansielle fleksibilitet og robusthet gjennom en rettet emisjon på 1,4 millioner aksjer mot TopRidge Pharma i løpet av kvartalet. Dette utgjør NOK 11,3 millioner i ny aksjekapital.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tom Rönnlund, CEO, Navamedic. Telefon +46 727 320 321.

 

Navamedic ASA er et norsk medtech- og legemiddelselskap som leverer produkter til pasienter, sykehus og apotek i Norden og Benelux. Gruppen har nylig etablert forretningsområdet Medtech som nå introduserer neste generasjons urinmåler, Sippi®, til bruk i intensivbehandling. Gjennom forretningsområdet Pharma and Healthcare distribuerer Navamedic produkter fra en rekke legemidlerprodusenter. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA.

 

www.navamedic.com

Abonner