Navamedic ASA : Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Navamedic ASA har i dag, 13. januar 2017, avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i henhold til styrets/valgkomiteens forslag. 

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt og vil gjøres tilgjengelig på www.navamedic.com.
Kontakt Navamedic ASA:
CFO Toril Ås
E-post: toril.as@navamedic.com
Mobil: +47 95 70 10 71 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner