Navamedic ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA 13.01.2017 kl 10.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24,Oslo.
Vedlagt følger innkalling til generalforsamlingen med vedlegg, herunder innstilling fra valgkomitéen.
Kontakt Navamedic ASA:
CFO Toril Ås
E-post: toril.as@navamedic.com
Mobil: 95 70 10 71
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker