Navamedic ASA: Innvilget europeisk patent for Sippcoat


(Oslo, 20. januar 2017) - Navamedic ASA har fått innvilget patent for Sippcoat® av European Patent Office (EPO) vedrørende bruk i alle urinhåndteringssystemer for å bidra til å hindre bakterievekst. Patentet representerer et betydelig kommersielt potensial for Navamedic på lang sikt. 
"Vi er glade for å ha fått innvilget et europeisk patent for Sippcoat, en innovativ teknologi basert på innkapslet silikonolje som hemmer utvikling av biofilm i dreneringssystemer for urin. Patentet representerer en spennende utvikling for Navamedic, og er en viktig milepæl i kommersialiseringen av Sippi-produktfamilien. Patentet betyr at Sippcoat er beskyttet for bruk i alle urinoppsamlingsposer, noe som innebærer store lisensieringsmuligheter, og med det et ytterligere markedspotensial på mange millioner norske kroner for Navamedic," sier Magnus Emmoth, administrerende direktør i Navamedic Medtech.   
Sippcoat® er en oppløselig kapsel som tilsetter silikonolje via en oljeutløsende mekanisme. Mekanismen aktiveres automatisk av pasienten ved bruk, og hemmer utvikling av biofilm i urinhåndteringssystemer. Utvikling av biofilm er hovedårsak til bakterievekst i medisinske apparater, og silikonoljen bidrar til å hindre nosokomiale infeksjoner i urinposer. 
"Fullførte og igangsatte kliniske studier vil sammen bygge et sterkt sett av bevis som støtter de bakteriehindrende egenskapene ved Sippcoat-teknologien," sier Magnus Emmoth.  
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Magnus Emmoth, adm.dir Navamedic Medtech   
Phone: +46 704 12 11 97 
Email: me@navamedic.com  
Navamedic ASA er et norsk selskap innen medisinsk teknologi og farmasi, som leverer produkter til pasienter, sykehus og apotek i Norden og Benelux-området. Konsernets virksomhet innen medisinsk teknologi har utviklet, og introduserer, Sippi®, et nytt system for digital måling av urin. Navamedics virksomhet innen farmasi og helse er distributør av produkter levert av et antall farmasøytiske selskaper. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).

Abonner