Navamedic ASA: Resultater for 1. kvartal 2017

Report this content

Oslo, 10. mai 2017 - Navamedic ASA (OSE: NAVA) rapporterte driftsinntekter på NOK 78,2 millioner i første kvartal 2017 (NOK 60,8 millioner i første kvartal 2016), med en økning på 28,6%, delvis som følge av utvidet distribusjonsaktivitet i Europa gjennom partnerskapet med TopRidge Pharma. Kommersialiseringen av Sippi® fortsetter på et godt spor og selskapet forventer en akselerert vekst mot det langsiktige inntektspotensialet for urinmålesystemet.

- Navamedic hadde et solid første kvartal i 2017 med en 28,6 prosent økning i samlede driftsinntekter, sammenlignet med første kvartal i fjor. Vi fortsetter å se sterke resultater og en god utvikling for selskapet, både innen forretningsområdet Pharma og Healthcare, samt med den videre utviklingen av urinmålesystemet Sippi. Gjennom vårt partnerskap med TopRidge Pharma startet vi distribusjonen av Imdur i 2016 og produktet fortsetter å være en viktig inntektsdriver for Navamedic sammen med andre prioriterte merkevarer. I løpet av fjerde kvartal utvidet vi Imdur-salget til Storbritannia, Irland, Malta og Kypros og distribuerer nå produktet i totalt 13 markeder over hele Europa, sier Tom Rönnlund, administrerende direktør i Navamedic.

Driftsinntektene i første kvartal 2017 endte på NOK 78,2 millioner, sammenlignet med NOK

60,8 millioner i første kvartal 2016. EBIDTA-resultatet ble NOK 3,3 millioner, opp fra NOK 2,1 millioner i Q1 2016.

Som en del av partnerskapet med TopRidge Pharma utvidet selskapet distribusjonen av angina-medisinen Imdur® (isosorbide mononitrat) til fire nye markeder i løpet av kvartalet, inkludert Storbritannia, Irland, Malta og Kypros. Dette er i tillegg til de ni andre distribusjonsmarkedene som ble igangsatt i 2016. 

Navamedic fortsatte utviklingen og kommersialiseringen av urinmålesystemet Sippi® gjennom kvartalet. Fire sykehus forpliktet seg til å starte kliniske tester av den trådløse Sippi®-BLE (low-energy Bluetooth) sammen med pasientdatasystemet Centricity av GE Healthcare, inkludert tre sykehus i Finland og ett i Sverige. Utviklingen er en viktig milepæl innen urinmåling og for intensivavdelinger, og Sippi® representerer et stort fremskritt for digitalisering av urinmålere med trådløs teknologi for å overføre voluminformasjon til pasientdataovervåkingssystemer (PDMS).

Utvidelsen av Sippi® i Europa fortsetter etter planen og i kvartalet inngikk selskapet en avtale med SIM Italia, en ledende distributør i Italia. Navamedic ble også innvilget et europeisk patent for Sippcoat®-teknologien basert på silikonolje i dreneringssystemer for urin, som selskapet mener har betydelig kommersielt potensial og kan nå et globalt marked for urinposer.

- Navamedic jobber videre med strategien om kommersialisering og videreutvikling av Sippi-produktfamilien, noe som skaper flere inntektsstrømmer for selskapet. Kommersialiseringen er fortsatt på et godt spor. Basert på den lovende utviklingen i første kvartal og med en bred Sippi-markedsplattform på plass, forventer selskapet økt salg i 2017 og 2018 med en akselerert vekst mot det langsiktige målet om en årlig omsetning over NOK 250 millioner, sier Rönnlund.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tom Rönnlund, CEO, Navamedic

Telefon: +46 727 320 321

Navamedic ASA er et norsk selskap innen medisinsk teknologi og farmasi, som leverer produkter til pasienter, sykehus og apotek i Norden og Benelux-området. Konsernets virksomhet innen medisinsk teknologi har utviklet, og introduserer, Sippi®, et nytt system for digital måling av urin. Navamedics virksomhet innen farmasi og helse er distributør av produkter levert av et antall farmasøytiske selskaper. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker