Navamedic ASA: Resultater for 4. kvartal 2016

Oslo, 15. februar 2017 - Navamedic ASA (OSE: NAVA) rapporterte driftsinntekter på NOK 81,6 millioner i fjerde kvartal 2016 (NOK 65,4 millioner i Q4 2015), og en EBITDA på NOK 5,7 millioner (NOK -0,1 millioner i Q4 2015). Selskapet utvidet distribusjonen av Imdur® til Nederland og Baltikum, etter et sterkt kvartal i det nordiske markedet. Selskapet produserte også de første Sippi®-BLE (low-energy Bluetooth) med trådløs kommunikasjon i kvartalet. Videre kommersialiseringen av Sippi® fortsetter etter planen.

 - Navamedic hadde en sterk avslutning på året med betydelig salgsvekst drevet av den nylig oppstartede Imdur-distribusjonen, samt fortsatt sterke resultater for selskapets andre prioriterte merkevarer. Gjennom partnerskapet med TopRidge Pharma Limited, startet distribusjonen av Imdur i det nordiske markedet mot slutten i tredje kvartal, og i løpet av fjerde kvartal utvidet Navamedic distribusjonen til Nederland, Estland, Latvia og Litauen. Selskapet registrerte derfor et rekordhøyt salg, både for kvartalet og hele 2016. Forretningsområdet Pharma og Healthcare har bidratt til en solid EBITDA i perioden, samtidig som Navamedic har gjort betydelige fremskritt med selskapets med-tech produkt, Sippi. Selskapet går nå inn i siste fase av utviklingen av trådløs-funksjonalitet for Sippi og fullautomatisering av urinmålesystemer for pasienter på intensivavdelinger, sier Tom Rönnlund, administrerende direktør i Navamedic.

Driftsinntektene i fjerde kvartal 2016 endte på NOK 81,6 millioner, sammenlignet med NOK

65,4 millioner i fjerde kvartal 2015. EBIDTA-resultatet ble NOK 5,7 millioner, opp fra NOK -0,1 millioner i Q4 2015. De finansielle resultatene i fjerde kvartal reflekterer selskapets strategi om å bygge en sterkere og mer lønnsom virksomhet gjennom nødvendige vekstinitiativer og kommersialiseringsaktiviteter for selskapets løpende drift.

Selskapet utvidet distribusjonen av angina-medisinen Imdur® (isosorbide mononitrat) fra Norden til Nederland og Baltikum i kvartalet. Produktet var en viktig inntektsdriver for Navamedic i perioden. Det strategiske partnerskapet og den langsiktige distribusjonsavtalen med Top Ridge Pharma representerer betydelige muligheter for Navamedics videre utvikling.

Navamedic fortsatte også utviklingen og kommersialiseringen av urinmålesystemet Sippi® gjennom fjerde kvartal. Selskapet nådde viktige milepæler i perioden, blant annet produksjon av Sippi®-BLE med trådløs-funksjonalitet, og innvilgelse av europeisk patent for Sippcoat(TM)-teknologien basert på silikonolje i dreneringssystemer for urin.

- Navamedic er godt på vei til å sikre total automatisering og digitalisering av urinmålesystemer, noe som representerer et betydelig og langsiktig inntektspotensial for selskapet. Vi forbereder oss nå på en USA-lansering av Sippi mot slutten av 2017, samtidig som vi bygger videre på et solid partnerskap med Top Ridge Pharma med planer om en fremtidig lansering av Sippi i Kina, sier Rönnlund.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 Tom Rönnlund, CEO, Navamedic

Telefon: +46 727 320 321


Navamedic ASA er et norsk selskap innen medisinsk teknologi og farmasi, som leverer produkter til pasienter, sykehus og apotek i Norden og Benelux-området. Konsernets virksomhet innen medisinsk teknologi har utviklet, og introduserer, Sippi®, et nytt system for digital måling av urin. Navamedics virksomhet innen farmasi og helse er distributør av produkter levert av et antall farmasøytiske selskaper. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).