Navamedic ASA: Resultater for fjerde kvartal 2021

Report this content

Oslo, 17. februar 2022 - Navamedic ASA (OSE: NAVA) økte driftsinntektene med 63 % i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal i 2020. Selskapet rapporterte driftsinntekter på NOK 90,2 millioner i fjerde kvartal 2021, med en EBITDA på NOK 7,6 millioner, drevet av underliggende vekst i porteføljen og spesielt for fedmelegemiddelet Mysimba®. Selskapet gjentar sin ambisjon om på mellomlang sikt å bli et selskap med NOK 500 millioner i omsetning gjennom organisk vekst.

– Navamedic avsluttet 2021 sterkt. Inntektene for året 2021 økte med 33 % sammenlignet med vårt mål om 20 % vekst. Vi hadde økt etterspørsel gjennom kvartalet drevet av utvikling av kategorier og merkevarer spesielt innenfor Consumer Health og Specialty Pharma. Med en inntektsvekst på 142% i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor er Speciality Pharma nå vår største produktkategori. Dette var i stor grad et resultat av den imponerende veksten for Mysimba. Dermed hjelper vi stadig flere fedmepasienter over hele Norden i å lykkes med behandlingen. Vi er også glade for å se den gode utviklingen for våre antibiotikaprodukter, sier Kathrine Gamborg Andreassen, administrerende direktør i Navamedic, og fortsetter:

– Veksten i fjerde kvartal har ytterligere styrket vår trygghet om å nå vårt mål om 20 % årlig organisk vekst og ambisjonen om å bli et selskap med NOK 500 millioner i omsetning på mellomlang sikt. Vi fortsetter å vokse gjennom lansering av nye produkter og ved å videreutvikle vår eksisterende portefølje kommersielt. Navamedic har som mål å lansere produkter i minst ett land i hvert lanseringsvindu fremover.

Nylig annonserte Navamedic lanseringen av Smecta® og Forlax®, produkter som styrker selskapets portefølje innen gastro-segmentet.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi driver vekst innenfor produktkategorien Consumer Health. Gastro er et underutviklet segment i Norden, til tross for at en stor andel av befolkningen har mage-tarm relaterte problemer. Vi ser derfor et stort potensial ved å øke bevisstheten rundt mulige behandlingsformer, sier Kathrine Gamborg Andreassen.

I fjerde kvartal 2021 var Navamedics driftsinntekter NOK 90,2 millioner (55,3 millioner i fjerde kvartal 2020). Bruttomarginen var 41,9 % (40,4%), og EBITDA var NOK 7,6 millioner (negativ NOK 3,7 millioner). For 2021 totalt sett økte driftsinntektene med 32,7 % sammenlignet med 2020, opp fra NOK 209,8 millioner til NOK 278,4 millioner. EBITDA endte på NOK 18,2 millioner i 2021, opp fra negativ NOK 1,3 millioner i 2020.

Navamedic avholder en presentasjon for fjerde kvartal 2021 torsdag 17. februar kl. 08.45. Presentasjonen vil bli holdt hos Sparebank 1 Markets i Olav V's gate 5 i Oslo og som webcast på www.navamedic.com/investors/financial-results, under '2021'. Presentasjonen vil holdes av administrerende direktør Kathrine Gamborg Andreassen og finansdirektør Lars Hjarrand.

EBITDA og andre alternative resultatmål (APMer) er definert og avstemt med IFRS-regnskapet som en del av APM-delen på side 24 i vedlagte presentasjon for fjerde kvartal 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kathrine Gamborg Andreassen, administrerende direktør, Navamedic

Mobil: +47 951 78 680

E-post: kathrine@navamedic.com

Lars Hjarrand, finansdirektør, Navamedic

Mobil: +47 917 62 842

E-post: lars.hjarrand@navamedic.com

Navamedic ASA er et nordisk farmaselskap som leverer høykvalitetsprodukter til sykehus og apotek. Vår ambisjon er å ivareta pasienters og forbrukeres behov gjennom dybdekompetanse innen utvalgte kategorier, samt inngående kunnskap om lokale forhold i hvert marked. Navamedic er til stede i de nordiske landene, Baltikum og Benelux, og har salgsrepresentasjon i Storbritannia og Hellas. Navamedic har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA). For mer informasjon, vennligst besøk www.navamedic.com.

 

Denne informasjonen er vurdert å inneholde innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) Artikkel 7, og er meldepliktig i henhold til Verdipapirhandelloven §5-12.

 

Abonner