Navamedic ASA: Resultater for første kvartal 2020

Report this content

Oslo, 14. mai 2020 – Navamedic ASA (OSE: NAVA) økte driftsinntektene med 22% i første kvartal 2020 sammenlignet med første kvartal i fjor. Veksten er drevet av sterke resultater innen kjernekategoriene Medical Nutrition og Obesity, samt at salget av Imdur® har kommet tilbake. Selskapet rapporterte driftsinntekter på NOK 55.6 millioner i første kvartal 2020, med en EBITDA på NOK 0.7 millioner. Navamedic gjentar sin mellomlange- til langsiktige ambisjon om å bli et selskap med NOK 500 millioner i omsetning.

– Vi hadde en solid start på året og leverte vekst i alle kjernekategoriene våre. Resultatene viser attraktiveten til produktporteføljen og verdien av markedstilgangsplattformen vår. Vi fortsatte å drive sterk vekst for produkter som Mysimba® og kjerneprodukter i kategorien Medical Nutrition. Vi har i tillegg videreført den geografiske ekspansjonen av nøkkelprodukter innenfor forbrukerhelse, eksempelvis med Alflorex® som etter planen skal lanseres i Nederland andre halvår i år. Vi har også gått inn i den viktige kategorien for smertebehandling ved å inngå en eksklusiv distribusjonsavtale for ThermaCare® i Norden og det strategisk viktige nederlandske markedet, sier Kathrine Gamborg Andreassen, administrerende direktør i Navamedic.

Å sikre og øke verdi gjennom eierskap til produkter og merkevarer, samt oppkjøp, er begge sentrale elementer i selskapets vekststrategi. I tråd med dette har Navamedic blitt enige om hovedbetingelsene i en avtale (term sheet) for kjøp av markedsføringstillatelser til en portefølje av antibiotikaprodukter for bruk på sykehus i Norden. Planen er å sluttføre transaksjonen inn 30. juni 2020. Navamedic lykkes også med å sluttføre en rettet emisjon på NOK 50 millioner i første kvartal 2020, for å finansiere fusjoner og oppkjøp, strategiske investeringer og andre selskapsrelaterte formål.

– Navamedic har en solid plattform for videre vekst. Vi vil fortsette implementeringen av vår vekststrategi for å bygge et nordisk farmaselskap med ambisjoner om vekst i Nord-Europa. Vi vil også fortsette å dra nytte av vår skalerbare markedsplattform for å styrke kjernen gjennom å drive vekst i vår eksisterende portefølje, samt gjennom lansering av nye produkter i Norden og nye geografiske områder, med Benelux-landene som hovedprioritet. Vi vil fortsette å sikre og øke verdi gjennom eierskap til produkter og merkevarer og vi ser spennende muligheter for vekst gjennom oppkjøp. Vi har en mellomlang- til langsiktig ambisjon om å bygge et selskap med NOK 500 millioner i omsetning, med solide bruttomarginer og underliggende lønnsomhet. Vi ser frem mot veien videre, sier Gamborg Andreassen.

I første kvartal 2020 var selskapets driftsinntekter NOK 55.6 millioner (NOK 45.4 millioner i første kvartal 2019). Bruttomarginen var 28% (27%), og EBITDA-resultatet var NOK 0.7 millioner (0.5). Navamedic rapporterer om normal etterspørsel etter sine produkter og stabile leveranser fra leverandører i lys av COVID-19-situasjonen.

Selskapet avholder en presentasjon av resultatene for første kvartal 2020 på Felix Konferansesenter på Aker Brygge i Oslo, torsdag 14. mai kl. 08.30. Grunnet smittevernbestemmelser knyttet til COVID-19 vil presentasjonen kun avholdes digitalt via www.navamedic.com.

EBITDA og andre alternative resultatmål (APMer) er definert og avstemt med IFRS-regnskapet som en del av APM-delen på side 21 i vedlagte kvartalspresentasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kathrine Gamborg Andreassen, administrerende direktør, Navamedic

Mobil: 951 78 680

E-post: kathrine@navamedic.com

Lars Hjarrand, finansdirektør, Navamedic

Mobil: 917 62 842

E-post: lars.hjarrand@navamedic.com

Om Navamedic Navamedic ASA er en foretrukket, full-service leverandør av helseprodukter av høy kvalitet til sykehus og apotek. Navamedic møter pasienter og forbrukeres spesifikke, medisinske behov gjennom sin skalerbare markedstilgangsplattform, ledende kategorikompetanse og lokalkunnskap. Navamedic er til stede i alle de nordiske landene, Baltikum og Benelux, med salgsrepresentasjon i Storbritannia og Hellas. Navamedic har sitt hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA). For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.navamedic.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Abonner