Navamedic ASA: Resultater for Q1 2018

Report this content

Oslo, 30. mai 2018 - Navamedic ASA (OSE: NAVA) rapporterte driftsinntekter på NOK 42,6 millioner i første kvartal 2018, ned fra NOK 78,2 millioner i samme periode i 2017, etter det planlagte utløpet av Aspen-avtalen. Justert for Aspen var driftsinntektene ned 4% og selskapet styrket bruttomarginen til over 30%. Navamedic har engasjert en anerkjent rådgiver i prosessen med å maksimere verdiene av Sippi® og evaluerer flere strategiske alternativer for den globale Sippi®-lanseringen.
 
- Driftsinntektene i første kvartal var i tråd med forventningene etter bortfallet av Aspen-avtalen. De nye produktene presterer godt og bidrar til en høyere bruttomargin. Den nordiske lanseringen av Mysimba er vellykket og vi får gode tilbakemeldinger fra legene og pasientene. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med porteføljen vår, hvor vi legger til nye og spennende produkter som skal bringe ny vekst til selskapet, sier Tom Rönnlund, administrerende direktør i Navamedic.

Driftsinntektene i første kvartal 2018 var NOK 42,6 millioner, en nedgang fra NOK

78,2 millioner i den tilsvarende perioden i 2017.Justert for Aspen-produkter tilsvarer dette en nedgang på 4%. EBITDA i kvartalet var NOK -5,0 millioner (NOK 3,3 millioner i Q1 2017), inklusiv belastning av NOK 4,1 millioner i kostnader knyttet til strategisk prosesser. Bruttomarginen steg til 30.3% (22,1% i Q1 2017) som en følge av vekst i høymarginprodukter.

- 2018 er et viktig år for Navamedic, hvor vi fortsetter prosessen fra å være avhengig av en enkeltstående partner til å bygge en sterk såle av lisens- og distribusjonsavtaler med lengre kontraktsperioder, bedre bruttomarginer og et sterkt vekstpotensial. I tillegg har vi strømlinjeformet driften og kuttet kostnadene, sier Rönnlund og fortsetter:

- Lanseringen av Mysimba går meget bra, med sterk interesse fra leger og hvor den innledende omsetningen bekrefter produktpotensialet. Vi vil også lansere Elmiron i løpet av annet kvartal, og disse to innovative produktene representerer et årlig salgspotensial på 100 - 150 millioner i Norden. Vi jobber i tillegg med en rekke nye og spennende originalprodukter, med lansering de kommende 6 til 18 månedene, hvor målsettingen er å få selskapet tilbake på et vekstspor på mellomlang sikt, sier Rönnlund

 Etter utgangen av første kvartal offentliggjorde Navamedic også ferdigstillelsen av den trådløse kommunikasjonsløsningen for Sippi® for oppkobling på pasientovervåkningssystemene (PDMS) til sykehus. Sippi® er en ny standard for urinmonitorering og gjør det mulig med automatisert og digital måling. Systemet representerer en ny og bedre metode for å overvåke pasienters urinmengde, noe som til nå har vært den siste manuelle og ikke-digitalisere enheten på intensivavdelingene.

 - Vi har en liste på 30 klinikker over hele Europa som venter på det første urinmonitoreringsproduktet med PDMS-oppkobling. Vi ser på flere muligheter for å akselerere og utnytte vekstmulighetene til Sippi. Vi mener det finnes betydelige muligheter for en trådløs Sippi-løsning og har utnevnt en anerkjent og internasjonal rådgiver for å bistå i prosessen for den globale Sippi-lanseringen, sier Tom Rönnlund

Selskapet avholder presentasjonen for første kvartal 2018 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo, onsdag 30. mai. Presentasjonen starter 08.00 og kan følges på webcast på www.navamedic.com.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tom Rönnlund, administrerende direktør, Navamedic

Telephone: +46 727 320 321

Navamedic ASA er et norsk selskap innen medisinsk teknologi og farmasi, som leverer produkter til pasienter, sykehus og apotek i Norden og utvalgte markeder i Europa. Konsernets virksomhet innen medisinsk teknologi har utviklet, og introduserer Sippi®, et nytt system for digital måling av urin. Navamedics virksomhet innen farmasi og helse er distributør av produkter levert av et antall farmasøytiske selskaper. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner