Navamedic ASA: Resultater for tredje kvartal 2017

Report this content
 
Oslo, 10. november 2017 - Navamedic ASA (OSE: NAVA), rapporterte driftsinntekter på NOK 44,9 millioner i tredje kvartal 2017, ned fra NOK 65,2 millioner i samme periode i fjor, etter det planlagte utløpet av Aspen-avtalen. Justert for Aspen endte driftsinntektene opp 52% til NOK 43 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Navamedic vurderer strategiske alternativer, inklusive partnerskap og parallellinvesteringer, for å akselerere og utnytte vekstmulighetene til Sippi®.

- Tredje kvartal markerer den første perioden uten Aspen-avtalen, noe som reflekteres i kvartalstallene. Den underliggende porteføljeveksten, justert for Aspen, var god og inntektene steg med 52%. Vi fortsetter våre salgs- og markedsføringsaktiviteter for produktene vi fikk inn i fjor, og utviklingen går som planlagt. Vi jobber samtidig med å styrke porteføljen med nye produkter og partnerskap. Vi inngikk en avtale med bene-Arzneimittel for lanseringen og kommersialiseringen av ELMIRON, det eneste EU-godkjente legemiddelet for behandling av blæresmertesyndrom. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med nye og lovende originalprodukter, samt de planlagte lanseringene, sier Tom Rönnlund, administrerende direktør i Navamedic.

Driftsinntektene i tredje kvartal 2017 endte på NOK 44,9 millioner, sammenlignet med NOK 65,2 millioner i det tilsvarende kvartalet i fjor. EBITDA ble NOK 0,6 millioner (NOK 1,8 millioner i Q3 2016), til tross for inntektsbortfallet fra Aspen-avtalen. Det positive EBITDA-resultatet reflekterer selskapets forberedelser til opphøret av Aspen-avtalen og reduksjon av kostnader. Den underliggende positive porteføljeutviklingen, justert for Aspen, var ledet av Imdur® og andre prioriterte merkevarer.

- Selskapet er i en prosess for å identifisere nye og interessante produkter for det nordiske markedet og vil fortsette å styrke produktporteføljen med ytterligere produkter og partnerskap. Selskapet jobber med en portefølje av nye og interessante originalprodukter som skal lanseres de kommende 6 til 24 månedene, noe som vil bringe selskapet tilbake på et vekstspor på mellomlang sikt. Mysimba og ELMIRON er to gode eksempler, hvor de samlet representerer et årlig salgspotensial på NOK 100 - 150 millioner, gitt godkjennelse av refusjonssøknadene, sier Rönnlund.

Navamedic utvikler samtidig Sippi®, en ny standard for digital urinmåling på sykehusene, hvor den fortsatte utviklingen av produktfamilien skaper muligheter for ytterligere inntektskilder. Utviklingsprosessen er forlenget, i hovedsak som en følge av ferdigstillelsen av kommunikasjonsplattformen mellom Sippi® og pasientdatasystemene (PDMS) til sykehusene. Navamedic har ferdigstilt arbeidet med to PDMS-leverandører, som nå gjennomgår kliniske evalueringer av resultatet på intensivavdelingene, og jobber med å få på plass de nødvendige kommunikasjonsprotokollene med andre PDMS-leverandører.

- Det er et betydelig fremtidig inntektspotensial for Sippi-porteføljen. Interessen for teknologien og tilhørende patenter er høy, også utenom helsesektoren. Selskapet vurderer de strategiske alternativene for Medtech-området, inklusive partnere og parallelinvesteringer, for å akselerere og utnytte vekstpotensialet til Sippi, sier Rönnlund.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tom Rönnlund, adm.dir, Navamedic

Telefon: +46 727 320 321

Navamedic ASA er et norsk selskap innen medisinsk teknologi og farmasi, som leverer produkter til pasienter, sykehus og apotek i Norden og utvalgte markeder i Europa. Konsernets virksomhet innen medisinsk teknologi har utviklet, og introduserer, Sippi®, et nytt system for digital måling av urin. Navamedics virksomhet innen farmasi og helse er distributør av produkter levert av et antall farmasøytiske selskaper. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).