Navamedic lanserer ikke-invasive fostertester i Norden

Report this content

Navamedic ASA har inngått en avtale med amerikanske Sequenom Laboratories, et ledende laboratorium for molekylær diganostikk, om lansering av tre ikke-invasive fostertester i nordiske markeder.

Navamedic vil lansere tre av Sequenoms ikke-invasive tester for forsterdiagnostikk; MaterniT Genome®, MaterniT21 PLUS® og VisibiliT®i nordiske markeder. Testene kan avdekke eventuelle kromosomfeil i fosteret så tidlig som i uke 10 av svangerskapet. Testene vil bli lansert i Sverige, Danmark, Finland og Island. Denne teknologien er ikke tillatt i Norge.

Ikke-invasive fostertester (non-invasive prenatal tests - NIPT) er utviklet for å avdekke enkelte typer tilstander med unormalt antall kromosomer gjennom blodprøver fra gravide kvinner med forhøyet risiko for kromosomfeil hos fosteret. Markedet for fosterdiagnostikk gjennomgår nå et paradigmeskift, fra konvensjonelle metoder for undersøkelse og diagnostikk til ikke-invasiv fostertesting. Årsaken til dette skiftet er fordelene ved NIPT, som sikkerhet, presisjon og ingen risiko for spontan abort når undersøkelsen foretas.

Etter at NIPT ble tatt i bruk klinisk i 2011, har teknologien raskt etablert seg som en sikker og effektiv testemetode. Globalt er flere hundre tusen kvinner nå testet ved bruk av ikke-invasiv testing. Markedet for NIPT vokser sterkt, det er anslått at veksten vil være tosifret i perioden 2015-2020. En tilsvarende markedsutvikling forventes i Norden. Bruken av NIPT reguleres av retningslinjer utarbeidet av vitenskapelige miljøer og helsemyndigheter, og Navamedic vil basere seg på disse retningslinjene når testene lanseres i Norden.

- Samarbeidet med Sequenom er enda et skritt i utviklingen av Navamedic som en leverandør av nyskapende løsninger for pasientene. Vi har en sterk nordisk tilstedeværelse og god kunnskap innen feltet kvinnehelse. Vi er tilfreds med at vi nå kan tilby ikke-invasiv gendiagnostikk mens markedsutviklingen er i en tidlig fase, og dermed gjøre denne viktige teknologien tilgjengelig for gravide kvinner i Norden, sier Navamedics adm. direktør Tom Rönnlund.

For nærmere informasjon, kontakt adm. direktør Tom Rönnlund, telefon +46 727 320 321 eller finansdirektør Bjørn Lindholt, telefon 9300 6601.

 www.navamedic.com


Abonner