Navamedic Q1 2014 resultat

God start på året for Navamedic

Navamedic hadde et godt første kvartal i år. Selskapet tangerte salgsrekorden fra det foregående kvartalet og økte omsetningen med 26 prosent fra første kvartal i fjor. EBITDA-resultatet ble 2,0 millioner kroner mot 3,5 millioner kroner i fjor.

Fjorårets første kvartal hadde imidlertid en ekstraordinær engangsinntekt på 2,6 millioner kroner, slik at EBITDA-resultatet fra driften er reelt sett styrket med 1,1 millioner kroner fra i fjor til i år. Årets EBITDA-resultat tilsvarer en margin på 4,6 prosent, mens EBITDA-marginen i fjor (før ekstraordinær engangsinntekt) var 2,6 prosent.

Navamedic fikk et resultat før skatt på 0,2 millioner kroner i første kvartal i år, mot 1,9 millioner kroner i fjor (inklusive engangsinntekt).

- Vi har hatt betydelig salgsvekst i alle våre segmenter, samtidig som vi arbeider for å bedre marginene gjennom bl.a. sammensetningen av produkter i porteføljen og en aktiv prispolitikk. Navamedic kommer fortatt til å ha en omsetningsvekst, men vårt hovedfokus framover er å bedre lønnsomheten ytterligere, sier adm. direktør Håkan Josephsson i Navamedic.


For nærmere informasjon kontakt kst. adm. direktør Håkan Josephsson, telefon +46 706 742 533 eller finansdirektør Bjørn Lindholt, telefon 9300 6601.

 

Navamedic AS er et norsk legemiddelselskap som markedsfører og distribuerer mer enn 100 produkter i Norden og Benelux. Selskapet har tre forretningsområder: Pharma Products, Medical Nutrition og Consumer Care. Virksomheten er basert på samarbeidsavtaler med en rekke produsenter av legemidler. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12