Navamedic Q2 2014 resultat

Fortsatt fremgang for Navamedic

Navamedic fortsetter sin positive utvikling og rapporterer om salgsrekord og resultatfremgang i andre kvartal.

Navamedics salg økte med 56 prosent sammenlignet med fjorårets andre kvartal. Salget endte på 59,5 millioner kroner. Veksten ble generert både organisk og gjennom lansering av en rekke nye produkter.

Selskapets EBITDA-resultat for andre kvartal ble 3,0 millioner kroner, sammenlignet med 0,8 millioner kroner i fjor. Resultat før skatt endte på 0,4 millioner kroner, mot -0,5 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

I første halvår 2014 hadde Navamedic en omsetning på 102,4 millioner kroner, mot 72,1 millioner kroner de første seks månedene i fjor. EBITDA-resultatet for første halvår var 5,0 millioner kroner, noe som tilsvarer en EBITDA-margin på 4,9 prosent. I fjor var EBITDA-resultatet 4,3 millioner kroner de første seks månedene. Resultat før skatt i første halvår ble 0,4 millioner kroner, mot 0,9 millioner kroner i fjor.

Navamedic fornyet og utvidet sitt partnerskap med legemiddelprodusenten Aspen i andre kvartal. Den nye toårsavtalen gir forbedrede økonomiske vilkår for Navamedic og en rekke nye produkter.

Selskapets strategi ble redefinert i andre kvartal. I tiden som kommer vil Navamedic fokusere på et mindre antall strategiske produktområder, med produkter som har et attraktivt marginpotensial og som også samsvarer med Navamedics fremste produktkompetanse. Fremtidig vekst vil primært komme i selskapets nordiske hjemmemarkeder, mens virksomheten i Benelux-markedene vil bli videreført i et vedlikeholdsmodus.

Navamedics nye strategi innebærer også oppkjøp av produkter, hvor selskapet gjennom å eie produktet kan kontrollere enn større del av verdikjeden enn i sin nåværende rolle som en ren distributør.

Navamedic varsler fortsatt salgsvekst i andre halvdel av 2014, både organisk og gjennom at nye produkter legges inn i porteføljen. Selskapet forventer at lønnsomheten vil forbedres ytterligere gjennom året.

For nærmere informasjon kontakt kst. adm. direktør Håkan Josephsson, telefon +46 706 742 533 eller finansdirektør Bjørn Lindholt, telefon 9300 6601.


Navamedic AS er et norsk legemiddelselskap som markedsfører og distribuerer mer enn 110 produkter i Norden og Benelux. Selskapet har tre forretningsområder: Pharma Products, Medical Nutrition og Consumer Care. Virksomheten er basert på samarbeidsavtaler med en rekke produsenter av legemidler. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner