Navamedic selger kitinproduksjonen - fokuserer på kjernestrategi

(Lysaker, 23.april 2008) Navamedic selger ChitiNor AS til Seagarden AS for NOK 2,3 millioner i aksjer. Avgjørelsen er i tråd med selskapets strategi om å gå fra en ren glukosaminaktør til et speciality pharma-selskap med en bred produktportefølje. Salget reduserer gruppens langsiktige gjeld med NOK 2 millioner, reduserer det generelle kostnadsnivået og frigjør ledelseskapasitet til å kunne fokusere på selskapets kjernevirksomhet.ChitiNor AS selges til Seagarden AS, en produsent og leverandør av marine ingredienser. I bytte mot aksjer for NOK 2,3 millioner overtar Seagarden kitinfabrikken, kitinlageret (verdsatt til NOK 1,2 millioner pr 31.mars), NOK 0,1 millioner i kontanter og den langsiktige gjelden på NOK 2 millioner. Salget er gjeldende fra 1.mai 2008. Salget gjøres opp i aksjer i Seagarden AS til NOK 100 pr aksje. Aksjene i Seagarden vil bli betraktet som en finansiell investering, der Navamedic opprettholder en andel i en eventuell fremtidig oppside i ChitiNor og i Seagardens andre aktiviteter.ChitiNor AS bidro til Navamedic's EBITDA med NOK -1,4 millioner i 2007 og NOK -0,4 millioner i Q1 2008. I tillegg har kostnadene knyttet til å eie og drive ChitiNor vært ca NOK 0,15 millioner per kvartal. For å reflektere salgsprisen på ChitiNor AS er det foretatt en nedskriving på NOK 1.65 millioner i Q1.Navamedic beholder eierskapet til sin egne metode for produksjon av glukosamin. Navamedic vil benytte seg av metoden til å redusere råvarekostnadene dersom dette blir vurdert å være finansielt lønnsomt.Tidligere styreformann i Navamedic, Thorleif Thormodsen, er minoritetsaksjonær og styremedlem i Seagarden AS.Navamedic er et raskt voksende speciality pharma-selskap. Selskapets glukosaminprodukt Glucomed er i ferd med å bli internasjonalt kommersialisert til behandling av slitasjegikt. Glucomed ble i 2006, som første glukosaminprodukt, godkjent av europeiske myndigheter for markedsføring som legemiddel i samtlige EU-land. Navamedic sin portefølje inkluderer mer enn 45 produkter fra over 20 utenlandske selskaper, som nå primært markedsføres i de nordiske landene. Navamedic har som ambisjon å vokse gjennom økt geografisk bredde og gjennom innlisensiering og kjøp av produkter innen utvalgte kunnskapsområder.For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:Øyvind W. Brekke, CEO Navamedic ASA
E-mail: oyvind.brekke@navamedic.com
Kontor: +47 67 11 25 40
Mobil: +47 91 19 81 64Bernt-Olav Røttingsnes, CFO/IRO Navamedic ASA
E-mail: bor@navamedic.com
Kontor: +47 67 11 25 44
Mobil: +47 91 34 70 21

Abonner