Navamedics to første generiske legemidler lansert

Navamedic ASA har lansert sine to første generiske legemidler. Lanseringene er en viktig milepæl i utviklingen av selskapets nye forretningsområde for generika.

Mycophenolate Mofetil® (MMF) er et legemiddel som benyttes for å hindre kroppen i å avvise nye organer hos pasienter som har gjennomgått transplantasjoner. Produktet kan erstatte Roches CellCept og det tilgjengelige markedet for dette produktet er anslått til 160 millioner kroner. MMF er til nå lansert i Sverige, Danmark og Finland.

Olanzapine® er et legemiddel som benyttes i behandlingen av pasienter med psykotiske lidelser. Produktet kan erstatte Eli Lillys Zyprexa og det tilgjengelige markedet for Navamedics Olanzapine er anslått til 70 millioner kroner. Den første markedslanseringen er i Finland og Nederland.

- Disse begivenhetene representerer et vendepunkt i utviklingen av Navamedic. Vi er nå en aktør i det dynamiske og spennende markedet for generiske legemidler. Vårt mål er å bli en av de fem ledende i denne sektoren i Norden i 2015, sier Navamedics adm. direktør Olof Milveden.

Markedet for generiske legemidler vokser hurtig, ettersom helsemyndigheter over hele Europa oppfordrer til å bytte til generiske produkter når patentbeskyttelsen for originalpreparatet utløper. Et økende antall patenter vil utløpe de kommende årene, noe som ytterligere underbygger markedsveksten for generiske legemidler. Statens legemiddelverk anslår at den årlige besparelsen ved å velge generiske alternativer er på to milliarder kroner bare i Norge.

I tillegg til de to produktene som nå er lansert har Navamedic 11 produkter til godkjenning hos legemiddelmyndigheter og som forberedes for markedslansering. Navamedic regner med å lansere åtte generiske legemidler neste år.


For nærmere informasjon kontakt adm. direktør Olof Milveden, telefon +46 733 463 736 eller finansdirektør Bjørn Lindholt, telefon +47 9300 6601.

Navamedic ASA er et norsk legemiddelselskap. Gjennom datterselskapet Vitaflo Scandinavia er Navamedic en distributør av en lang rekke kosttilskuddsprodukter og legemidler i det nordiske markedet. Navamedic bygger for tiden opp en virksomhet for generiske legemidler rettet mot de nordiske, nederlandske og belgiske markedene. Denne virksomheten er basert på et samarbeid med sørafrikanske Aspen Healthcare. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner