Oppdatering på refusjonsprosessen i Frankrike

(Lysaker, 29.juli 2009) Navamedic ASA har blitt informert om at refusjonskomiteen i Frankrike har foreslått at Glucomed skal bli refundert i Frankrike.Refusjonskomiteen besluttet å foreslå refusjon for Glucomed med en betingelse: En klinisk studie som viser Glucomed sin evne til å redusere forbruk av NSAIDs blant pasienter som blir behandlet med Glucomed må bli gjennomført innen 2 år. Refusjonsstatusen vil bli evaluert på ny når denne studie er gjennomført.Navamedic forbereder seg på å gjennomføre den kliniske studien sammen med sin franske partner. Første steg er å evaluere kostnader og hvordan den skal gjennomføres. Mer informasjon vil bli gitt i Q2-presentasjonen 19.august.For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:Bernt-Olav Røttingsnes, CFO/IRO Navamedic ASA
E-mail: bor@navamedic.com
Kontor: +47 67 11 25 44
Mobil: +47 91 34 70 21


Abonner