Vesentlig forbedret lønnsomhet

Navamedic ASA forbedret lønnsomheten vesentlig i første kvartal, samtidig som salget økte med 44 prosent.

Navamedic hadde en omsetning på 61,8 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 42,9 millioner kroner i fjor. Selskapets EBITDA-resultat for kvartalet ble 4,2 millioner kroner, mot 2,0 millioner kroner i første kvartal 2014. Resultat før skatt i årets første kvartal ble 1,5 millioner kroner, mot 0,2 millioner kroner i fjor.

Alle Navamedics tre segmenter - Pharma, Medical Nutrition og Consumer Care - hadde salgsvekst og forbedret lønnsomhet I første kvartal. Av de geografiske markedene var Finland vekstvinneren, med en tredobling av salget i kvartalet.

For nærmere informasjon kontakt kst. adm. direktør Håkan Josephsson, telefon +46 706 742 533 eller finansdirektør Bjørn Lindholt, telefon 9300 6601.


Navamedic AS er et norsk legemiddelselskap som markedsfører og distribuerer mer enn 120 produkter i Norden og Benelux. Selskapet har tre forretningsområder: Pharma Products, Medical Nutrition og Consumer Care. Virksomheten er basert på samarbeidsavtaler med en rekke produsenter av legemidler. Navamedic er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA).Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner