– Bevar de små lærlingefagene!

Lese original

NCC ba kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om å lytte til bygg- og anleggsbransjens anbefalinger rundt den nye tilbudsstrukturen under torsdagens besøk på Barnas Byggeskole på Trasop skole. Høringen om den nye tilbudsstrukturen ble lagt ut 4. mai med høringsfrist 4. september 2017.

Se film fra besøket 

I arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen har partene i arbeidslivet, yrkesfaglige utvalg og andre vært involvert i arbeidet. I arbeidet med å anbefale en ny tilbudsstruktur samarbeider NCC med Utdanningsdirektoratet gjennom bransjeorganisasjonen EBA.

– De gamle fagområdene på anleggsteknikk må bestå, sa Even Hedland, opplæringsansvarlig i NCC til kunnskapsministeren. Vi er bekymret for at de historiske fagene blir vannet ut dersom tilbudsstrukturen kommer på plass uten at våre anbefalinger kommer med, sier Hedland.

Skryter av Hordaland og Vest-Agder

NCC er opptatt å gjøre det enklest mulig for elever å komme inn i bransjen ved å gi de et skikkelig tilbud gjennom en vekslingsmodell og drar gode erfaringer fra blant annet Hordaland fylkeskommune og Vest-Agder som viser at det er mulig å få til mer fleksible ordninger med fagelever som trenger 3 til 4 års opplæring noe kunnskapsministeren tok til seg. NCC og bransjen som helhet jobber nå for at en lignende ordning blir gjeldende og søkbare for hele landet.

– Klarer vi å få inn en vekslingsmodell, så vil vi se at flere lykkes. Politikerne må ta ledelse for å snu frafallsproblematikken og for å verne små fag, og da må alle alternative studieløp være søkbare i VIGO. Vi er allerede best i klassen når det gjelder å ta inn lærlinger og vi ønsker å styrke det tilbudet som eksisterer i dagens utdanningsløp så vi kan ta inn enda flere enn de 100 lærlingene vi har i dag, sier Hedland.

En lyttende kunnskapsminister

NCC og bransjen som helhet jobber nå for at en lignende ordning blir gjeldende for hele landet, noe som kunnskapsministeren tok til seg.

Jeg synes det er kjempebra at bransjen involverer seg i arbeidet med å løfte elevene som trenger bedre oppfølging. Det blir spennende å lese alle høringsuttalelsene, konkluderte kunnskapsministeren.

De foreslåtte endringene fra bransjen skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov og at flere bedrifter skal benytte lærlingeordningen. Høringsfrist er 4. september 2017.

Mediekontakt:

Cato Werner Gustavson, kommunikasjonsrådgiver i NCC

t: +47 924 66 737 e: cato.werner.gustavson@ncc.no

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 54 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia