40 prosent færre fraværsskader i NCC

Lese original

Fraværsskadene i NCC er redusert med 40 prosent på tre år. Økt fokus på sikkerhet og innføringen av Awareness Day, der hele NCC-konsernet diskuterer arbeidsmiljø og sikkerhet på samtlige arbeidsplasser, har bidratt til den positive utviklingen. 

Antall fraværsskader har minsket i Sverige, Tyskland, Danmark, Finland og Norge. Reduksjonen gjelder samtlige forretningsområder.

- Vår visjon er null ulykker. Enhver ulykke er én for mye. Samtidig ser vi at NCCs arbeid med sikkerhet på arbeidsplassen har hatt effekt.  Diskusjonene vi har i dag i løpet av Awareness Day er et viktig verktøy i det kontinuerlige arbeidet som kreves for å øke sikkerheten på våre arbeidsplasser, sier administrerende direktør og konsernsjef i NCC Peter Wågström.

Klokken 09.00 i dag tas det en pause i arbeidet på alle prosjekter og arbeidsplasser i hele konsernet, og alle samles for å drøfte hvordan sikkerheten og arbeidsmiljøet kan forbedres. Målet er å komme frem til helt konkrete forslag til hvordan sikkerheten kan forbedres.

NCC gjennomfører Awareness Day for fjerde år på rad. Fra Awareness Day ble innført i 2011 frem til og med første halvår 2014, er antall fraværsskader  i NCC-konsernet redusert med 40 prosent.

- Vi er veldig godt fornøyd med den høye reduksjonen av fraværsskader i konsernet og konstaterer samtidig en 49 prosent nedgang i Norge i samme periode. Det er vi spesielt godt fornøyd med, sier HR-direktør i NCC Construction Norway Arnt Vidvei. 

HR-direktør Arnt Vidvei, NCC Construction Norway, tlf. +47 915 56 932
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction Norway, tlf. + 47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner