40 prosent færre fraværsskader i NCC

Lese original

Fraværsskadene i NCC er redusert med 40 prosent på tre år. Økt fokus på sikkerhet og innføringen av Awareness Day, der hele NCC-konsernet diskuterer arbeidsmiljø og sikkerhet på samtlige arbeidsplasser, har bidratt til den positive utviklingen. 

Antall fraværsskader har minsket i Sverige, Tyskland, Danmark, Finland og Norge. Reduksjonen gjelder samtlige forretningsområder.

- Vår visjon er null ulykker. Enhver ulykke er én for mye. Samtidig ser vi at NCCs arbeid med sikkerhet på arbeidsplassen har hatt effekt.  Diskusjonene vi har i dag i løpet av Awareness Day er et viktig verktøy i det kontinuerlige arbeidet som kreves for å øke sikkerheten på våre arbeidsplasser, sier administrerende direktør og konsernsjef i NCC Peter Wågström.

Klokken 09.00 i dag tas det en pause i arbeidet på alle prosjekter og arbeidsplasser i hele konsernet, og alle samles for å drøfte hvordan sikkerheten og arbeidsmiljøet kan forbedres. Målet er å komme frem til helt konkrete forslag til hvordan sikkerheten kan forbedres.

NCC gjennomfører Awareness Day for fjerde år på rad. Fra Awareness Day ble innført i 2011 frem til og med første halvår 2014, er antall fraværsskader  i NCC-konsernet redusert med 40 prosent.

- Vi er veldig godt fornøyd med den høye reduksjonen av fraværsskader i konsernet og konstaterer samtidig en 49 prosent nedgang i Norge i samme periode. Det er vi spesielt godt fornøyd med, sier HR-direktør i NCC Construction Norway Arnt Vidvei. 

HR-direktør Arnt Vidvei, NCC Construction Norway, tlf. +47 915 56 932
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction Norway, tlf. + 47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.

Tags:

Abonner