8 år uten fraværsskader for NCC i Trondheim

Report this content
Lese original

I oktober markerte distrikt Trondheim i NCC sitt åttende år uten fraværsskader på egne ansatte. En milepæl som er oppnådd først og fremst fordi fagarbeiderne ute på prosjektet alltid tenker sikkerhet først.

Distrikt Trondheim har hatt et snitt på ca. 100 ansatte i løpet av de siste åtte årene og ingen NCC-ansatte har i denne tiden hatt skader som har medført fravær.

- I NCC førsøker vi alltid å hylle hverdagshelter som utmerker seg på en spesiell måte. I mine øyne er derfor alle fagarbeiderne og verneombudene hos oss hverdagshelter. Den innstillingen de har i forhold til sikkerhet er grunnen til at vi er der vi er i dag, forteller HMS-leder i DK Trondheim, Steinar W. Berg.

RUH
I løpet av de tre siste årene er det Trondheim som har levert flest RUH (rapport om uønsket hendelse) av alle distriktene i NCCs byggdivisjon. Dette er også en viktig forklaring på hvorfor det ikke har vært fraværsskader de siste åtte årene.

- Som kjent brukes RUH til å se trender på hva som er farlig arbeid, slik at vi kan forebygge nettopp disse situasjonene. Dette er fagarbeiderne i Trondheim dyktige på. Det vi skal bli enda bedre på er skader forbundet med underentreprenører, da vi dessverre har hatt fraværsskader hos disse i løpet av de åtte årene, sier Berg.

Har skjedd mindre alvorlige ulykker i perioden
Det har inntruffet mindre alvorlige skader på NCC-ansatte i løpet av perioden, men i disse tilfellene har distriktet tilrettelagt ved å finne alternativt arbeid.

- Dersom du har en mindre skade som hindrer deg fra å gjøre ditt ordinære arbeid, er det helt sikkert noe annet arbeid du kan hjelpe til med. Jeg tror det for de fleste gir en bedre følelse å være sammen med kollegaer og bidra enn å sitte hjemme og være sykmeldt, avslutter Berg.

- Vi jobber langsiktig med helse, miljø og sikkerhet, og det er spesielt gledelig å se at det gir resultater. Samtidig er vi klar over at bare en liten uforsiktighet kan snu våre tall på kort tid. Det er derfor HMS må være først på agendaen hver dag, forteller administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Siden 2011, og den første HMS-uka, og frem til og med andre kvartal 2015 er H-verdien totalt redusert med over 65 prosent, inkludert underentreprenører. H-verdi viser antall arbeidsrelaterte personskader med fravær, per million arbeidede timer. Målet om H-verdi er 0.

Kontaktinformasjon: 

Steinar Berg, HMS-leder i Trondheim, +47 913 39 032

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia