• news.cision.com/
  • NCC/
  • Ambisiøse klimamål krever de mest fremtidsrettede bærekraftige løsningene

Ambisiøse klimamål krever de mest fremtidsrettede bærekraftige løsningene

Report this content
Lese original

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? NCC mener at byggebransjen allerede er godt på vei og vil på sikt klare å nå de ambisiøse målene om et klimanøytralt samfunn i 2050, oppnåelse av 40 prosent reduksjon av utslipp i 2030, lukkede materialkretsløp i 2050 og null utslipp av miljøgifter i 2050.

Dette var noen av budskapene NCC presenterte på årets Futurebuilt2017 som blant annet ble holdt på NCCs Brynsengfaret skole i Oslo og Kistefossdammen barnehage i Asker - Norges kanskje mest miljøvennlige barneskole og barnehage.

- Vi er utrolig stolte av hva vi har fått til på Brynsengfaret skole. Brynsengfaret skole er et teknisk komplisert bygg med energibrønner og solcelleanlegg som skal virke sammen. I tillegg er det spesielt glass i gymsalen og fotballbane på taket, sier Terje Andersen, VDC-leder i NCC.

Årets program tok utgangspunkt i eiendomssektorens veikart mot 2050 og konseptet nullutslippsbyen. Det ble vist løsninger samfunnet trenger for å realisere eiendomssektorens fremtidsvisjoner, og hvilke løsninger som allerede finnes, og at de mest innovative byene og byggeprosjektene allerede er godt i gang med å gjøre visjoner til virkelighet.

Pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB)

Brynseng skole blir en ny 1-7 skole, med flerbrukshall, for 840 elever. Skolebyggets ambisiøse miljøprofil vil gjøre det til et referanseprosjekt for fremtidig skoler i Norge og i utlandet. Skolen skal bygges som passivhus, men blir også et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB). nNEB blir gjeldende standard for offentlige bygg i EU fra 2018. Fra 2021 vil det bli gjeldene standard for alle nybygg. Skolen blir på ca. 11 700 kvadratmeter og ferdigstilles til skolestart 2017.

Sammen med Undervisningsbygg skal NCC være med å realisere felles ambisjoner om fremtidsrettede og bærekraftige skolebygg. For å nå de ambisiøse miljøkravene må Brynseng skole tilfredsstille en rekke strenge kriterier. Integrert i fasadene vil det bli bygget et solcelleanlegg, i tillegg til en brønnpark med varmepumper. Solcelleanlegget skal være på 1000 m² og skal produsere rundt 100.000 kWh per år.

Pedagogisk tilbud integrert i bygget

I det ferdige bygget vil elever og lærere få mulighet til å følge strømproduksjon og forbruk. Det gir prosjektet en ny og spennende pedagogisk dimensjon. NCC skal være ledende innen bærekraftig utvikling, og dette prosjektet vitner om satsing på tydelige miljømål, der nye generasjoner vil få et innblikk i energi og miljø.

Ledende på bærekraftig utvikling

NCC er blant Nord-Europas ledende entreprenør- og utviklingsselskaper innen utvikling av bærekraftige bygg, og har erfaring fra flere miljøsertifiserte undervisningsbygg. På tomten har det tidligere vært industriaktivitet, og før byggingen kan starte må masser med blant annet bly og olje, samt gamle bygningsrester fjernes. Byggeplassen vil følge NCCs eget konsept "Grønn byggeplass", som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Fakta

■ Prosjekt: Skole og bibliotek

■ Byggetid: Mai 2015 - mai 2017

Totalareal: 11 600 m2

■ Kunde: Undervisningsbygg

■ Entrepriseform: Totalentreprise

■ Kontraktsum: 250 millioner

■ Arkitekt: HRTB

Mediekontakt

Terje Anderse, VDC-leder, NCC Building

t: +47 402 46 886 e: Terje.Andersen@ncc.no

Cato Werner Gustavson, kommunikasjonsrådgiver, NCC Norge

t: +47 924 66 737 e: cato.werner.gustavson@ncc.no

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 54 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia