Barnas Byggeskole i Oslo, Hamar og Trondheim

Lese original

I august arrangerer bygg- og anleggsentreprenøren NCC for syvende året på rad Barnas Byggeskole. Til sammen 100 barn mellom åtte og tolv år skal snekre, legge asfalt, leke og lære om byggfaget.

Byggeskolen gjennomføres i uken mellom 6. - 10. august og de små byggmesterne som skal delta er elever på skoler i nærområdet, samt barn av NCC-ansatte. I Oslo kommer barna fra Bryn skole, Stafsberg skole i Ringsaker samarbeider med byggeskolen på Hamar og i Trondheim arrangeres byggeskolen i samarbeid med Berg skole. Det vil bli tid til mye småsnekring for barna, men de skal også få prøve seg på asfaltering og større prosjekter.

Formålet med byggeskolen er å skape interesse hos barn og unge for bygg- og anleggsfag.

– Vi ønsker å gi barna en god opplevelse ved å bruke hendene til ekte håndverkerarbeid, slik at de har fått kjennskap til byggfagene når utdannelsen skal velges. Vi vil rett og slett øke interessen rundt faget, og vi får tilbakemeldinger om at både jenter og gutter snekrer som aldri før i etterkant av byggeskolen, forteller en ivrig prosjektleder for byggeskolen, Trude Wetaas i NCC Construction.

Bygger og overrekker tre gapahuker
Barna i Oslo, Hamar og Trondheim skal sammen med kyndige håndverkere bygge gapahuker, som skal overrekkes til samarbeidsskolene. Gapahukene bygges i solide materialer og vil være til glede for skolenes elever i mange år.

– Den praktiske tilnærmingen til byggfaget gir barna svært gode opplevelser. Det er inspirerende å se at matematikken og andre fag de lærer på skolen faktisk brukes når hus og veier skal bygges, sier kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen i NCC Construction.

Byggeskolen skal vekke interessen for byggebransjen, praktisk arbeid og realfag og gi barna en morsom og utviklende sommeruke, samt å øke miljøbevisstheten.

Kontaktpersoner

Prosjektleder byggeskolen Trude Wetaas, + 47 480 25 705
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia