Barnas Byggeskole lærer asfaltering

Barnas Byggeskole gir barn en annerledes sommerferie. 10. august får barna ved Barnas Byggeskole i Bergen lære om asfaltering. Rundt 50 barn får være med på å asfaltere skolegården på Alvøen skole.  

Det er 5. året NCC arrangerer Barnas Byggeskole i Bergen. Målet er å gjøre barn og unge interessert i bygg- og anleggsfaget, og med det skape interesse for bygg- og anleggsbransjen, samt gi barna en morsom avslutning på sommerferien.

Barna vil under besøket blant annet lære hvordan asfalt produseres og legges ut på veien av erfarne veifolk.

– Vi ønsker å gi barna en god opplevelse ved å bruke hendene til ekte håndverkerarbeid, slik at de har fått kjennskap til byggfagene når utdannelsen skal velges. Vi vil rett og slett øke interessen rundt faget, sier prosjektleder for byggeskolen i Bergen, Jørgen Martiniussen.

Det er elever fra Alvøen skole som i år, sammen med barn av NCC-ansatte, deltar på Barnas byggeskole.


Les mer om Barnas byggeskole: www.ncc.no/barnasbyggeskole

Kontaktpersoner:Prosjektleder for byggeskolen i Bergen, Jørgen Martiniussen, tlf. 908 21 386
Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, tlf. 951 30 693

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Abonner

Multimedia

Multimedia