Barnas Byggeskole lærer asfaltering

Barnas Byggeskole gir barn en annerledes sommerferie. 10. august får barna ved Barnas Byggeskole i Bergen lære om asfaltering. Rundt 50 barn får være med på å asfaltere skolegården på Alvøen skole.  

Det er 5. året NCC arrangerer Barnas Byggeskole i Bergen. Målet er å gjøre barn og unge interessert i bygg- og anleggsfaget, og med det skape interesse for bygg- og anleggsbransjen, samt gi barna en morsom avslutning på sommerferien.

Barna vil under besøket blant annet lære hvordan asfalt produseres og legges ut på veien av erfarne veifolk.

– Vi ønsker å gi barna en god opplevelse ved å bruke hendene til ekte håndverkerarbeid, slik at de har fått kjennskap til byggfagene når utdannelsen skal velges. Vi vil rett og slett øke interessen rundt faget, sier prosjektleder for byggeskolen i Bergen, Jørgen Martiniussen.

Det er elever fra Alvøen skole som i år, sammen med barn av NCC-ansatte, deltar på Barnas byggeskole.


Les mer om Barnas byggeskole: www.ncc.no/barnasbyggeskole

Kontaktpersoner:Prosjektleder for byggeskolen i Bergen, Jørgen Martiniussen, tlf. 908 21 386
Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, tlf. 951 30 693

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia