Bjørnar Broderstad ny toppsjef i NCC Roads AS

Report this content

Bjørnar Broderstad er utnevnt til ny adm. direktør i NCC Roads AS. Samtidig er Frank Pettrém til økonomidirektør og Trond Schjetne som leder for Drift, Vedlikehold og Service i selskapet. Det er samtidig vedtatt at Nor-Skilt reorganiseres.

Bjørnar Broderstad (50) kommer fra stillingen som direktør for NCC Asfalt. Broderstad er maskiningeniør og bedriftsøkonom. Han har innehatt flere lederstillinger i NCC og tidligere i Aker Entreprenør. Frank Pettrém (37) var konstituert adm.direktør etter at Kyrre Olaf Johansen sluttet i oktober i år for å overta som leder for det nyopprettede Statens vegvesen Produksjon AS. Trond Schjetne (47) kommer fra stilling som kst.regionsjef for NCC Asfalt, region Øst, tidligere sjefsingeniør i NCC Anlegg og syv år som utbyggingsdirektør for NSB Gardermobanen AS. Schjetne er utdannet sivilingeniør bygg. Virksomheten innen Nor-Skilt skal reorganiseres. Fabrikkene i Moss og Stavanger, samt seksjon Internasjonal, legges inn under NCC New Markets for å styrke internasjonalisering og salg. Entrepriseavdelingen integreres som del av Drift, Vedlikehold og Service i de respektive land i Norden for å styrke samarbeidet på lokalt plan og derved styrke NCC Roads verdikjede. NCC Roads’ staber blir tilpasset virksomheten og samlokalisert til NCC’s nye lokaler på Helsfyr i Oslo fra april 2003. For ytterligere informasjon: Hans Gormsen, president i forretningsområdet Roads : +45 40 25 00 11 Bjørnar Broderstad, adm.dir. NCC Roads AS: +47 901 63 236 Kjell H. Olsen, informasjonssjef NCC Roads AS: +47 917 05 791 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC Roads er Nordens ledende selskap innen asfalt, råstoffer og veivedlikehold med årlig omsetning på SEK 8 mrd og ca 4.500 ansatte i Norden og landene rundt Østersjøen. Moderselskapet NCC Roads Holding er del av NCC-konsernet.

Abonner

Dokumenter og linker