Construction Norge mest lukrativ i hele NCC

NCC Construction AS m/datterselskap har nesten doblet fortjenesten og oppnådd et rekordresultat før finans på 95 millioner kroner i 2004 av en omsetning på NOK 3,5 milliarder. Samtidig har virksomheten i Norge styrket sin posisjon internt og er nå den mest lukrative i hele NCC-konsernet, målt i avkastning på sysselsatt kapital.

”I dag leder jeg en organisasjon som består av 1500 meget stolte mennesker. Vi har fortsatt forbedringsarbeidet hver eneste dag gjennom hele året. Det har skapt grunnlaget for en kontinuerlig opptur. Nå gratulerer vi hverandre og takker for innsatsen,“ sier adm. dir. Sven Chr. Ulvatne. Han understreker at bedriften har bevist at oppturen i 2003 ikke var noen tilfeldighet. En avkastning på sysselsatt kapital på 43,3% er ikke hverdagskost i en bransje som har slitt med inntjening og soliditet i årevis. Det er spesielt den landsomfattende anleggsvirksomheten og byggevirksomheten i Oslo-regionen som bidrar sterkt til det gode resultatet. Samtidig bidrar store prosjekter og høyprofilerte jobber som byggingen av LNG-tankene på Snøhvit, boligprosjektet Lysaker Brygge som fikk Byggeskikkprisen i 2004, Bislett-utbyggingen og renoveringen av Karl Johan til at NCC er satt ettertrykkelig på kartet. Bedriften har vært den sterkeste bidragsyteren til at partnering vinner terreng i Norge. ”Vi skal konkurrere helt til målstreken for å vinne tidenes største offentlige og private partneringkontrakt for St. Olavs Hospital. NCC er den bedriften som har mest erfaring med slike arbeidsmetoder,” sier Ulvatne, og legger til: ”NCC Construction er fast bestemt på å fortsette fremgangen i 2005. Vi snur hver stein for å skape et enda bedre resultat i år. Vi vet at vi har mer å gå på, og vi vet hvor potensialet ligger og hvor stort det er. I en så pass god markedssituasjon som vi har i Norge nå kan vi faktisk også tillate oss den luksus det er å velge hvilke prosjekter vi vil satse på. Kundene våre skal vite at vi velger dem fordi vi ønsker å jobbe med dem. Partnering er en viktig brikke i arbeidet med å skape kvalitet både for oss selv og våre oppdragsgivere”, sier han. Sven Chr. Ulvatne har som mål og gjøre NCC til bransjens referanseselskap i Norge. ”Bransjen har et dårlig rykte. Det kan vi ikke leve med. NCC skal gå foran. Kunder, partnere, leverandører, media, politikere, fagbevegelsen og samfunnet generelt skal kunne stole på at NCC og alle våre ansatte driver en åpen og ærlig virksomhet som leverer varer av høy kvalitet. Når vi sier at du skal forvente litt mer av NCC, mener vi det. Hele vår virksomhet skal være gjennomstyret av høy etisk standard, og alle våre ansatte er forpliktet til å følge strenge etiske retningslinjer og regler hver eneste dag. Vi skal kort sagt være et forbilde på arbeidsplassen og i samfunnet,” sier adm. dir. Sven Chr. Ulvatne. Ytterlige detaljer fra årsoppgjøret og virksomheten i Norge og i konsernet finner du på websiden www.ncc.info

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker