Entreprise på Norges nest lengste hengebro tildelt NCC

Lese original

NCC skal bygge to brotårn og to viadukter på Hålogalandsbroen i Nordland for MNOK 655. Viaduktene blir til sammen 400 meter lange.

Hengebroen blir Norges nest lengste, med et spenn på 1 145 meter. Den totale lengden blir 1 533 meter. Broprosjektet skal stå ferdig i 2017 og vil i betydelig grad forkorte og sikre ferdsel på E6 mellom Narvik og Bjerkvik.

- Prosjektet er spektakulært og enhver ingeniør ville glede seg til å bygge en slik bro. I tillegg passer et stort prosjekt som dette godt i vår portefølje, forteller distriktssjef i NCC Tor Helge Nordstrøm.

I prosjektperioden vil det medgå 250 årsverk.

NCC bygger to av tre spenn

Broen vil bestå av til sammen tre spenn og to tårn. NCC skal bygge tårnene og de to spennene som kalles viadukter. Dette er spennene mellom land og tårnene, og disse støpes i betong. Viaduktene blir på henholdsvis 250 meter og 148 meter, mens tårnene blir på 170 meter.

Det lengste spennet er hoveddelen på broen som er 1 145 meter lang. Dette bygges ved hjelp av stålkasser.

Fakta om broen

  • De to bærekablene som holder hovedspennet på broen oppe har en diameter på 47 centimeter og er 1 621 meter lange
  • Seilingshøyde i Rombaksfjorden blir 40 meter og seilingsbredden blir 200 meter
  • Total bredde blir 18,6 meter, mens viaduktene blir 15,4 meter brede
  • Bredden på kjørebane blir 9,5 meter inklusive en meter bredt midtfelt
  • Kjørehastigheten blir 80 kilometer i timen
  • NCCs entreprise innebærer 32 000 kubikkmeter betong og 5 400 tonn armering.

I tillegg blir det gang- og sykkelveg på broen.

- NCC har solid erfaring med kompliserte infrastrukturprosjekter i Nord-Norge. Nå ser vi frem til å starte denne jobben i august, forteller Nordstrøm.

Broen gjør E6 18 kilometer kortere mellom Narvik og Bjerkvik i tillegg til at prosjektet gjør E6 tryggere og mer framkommelig.

Flere entreprenører og entrepriser

Phil og Sønn er tildelt første del av brojobben som består av å bygge tunnel og vei til broen. NCC skal bygge første del av hengebroen og en tredje entreprise på hovedspennet er nå på anbud.

Film:

http://www.youtube.com/watch?v=s9z59QnNl0Q&feature=player_embedded

Kontaktpersoner
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, tlf. +47 907 80 986
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia